logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

piątek, 01 kwietnia 2022 09:04

Przyjmowanie wniosków

 

Godziny przyjmowania wniosków

- codziennie do godz 14.00

palenie0

Dzień 31 maja ogłoszony przez Światową Organizację zdrowia WHO jako Światowy Dzień bez Tytoniu jest okazją do zwrócenia uwagi na problem zdrowotny - powszechność palenia papierosów oraz jego skutki zdrowotne.

Dym tytoniowy składa się z 4000 tys. związków chemicznych, w tym ponad 40 to substancje rakotwórcze, które w czasie palenia są wprowadzane do organizmu palacza a także osób przebywających w otoczeniu osoby palącej (zjawisko palenia biernego).

Papierosy - a właściwie zawarta w nich nikotyna - zostały uznane przez WHO za substancję psychoaktywną o działaniu narkotycznym, podobnie jak kokaina czy heroina, szybko prowadzącą do uzależnienia.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z udzielaniem pomocy.

Z tej okazji pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Drawsku Pomorskim promowali wartości rodzinne. Mieszkańcy Złocieńca dowiedzieli się w jaki sposób mogą zostać rodziną wspierającą,rodziną zastępczą oraz jak uzyskać wsparcie asystenta rodziny.W tych działaniach ogromną pomoc udzieli policjanci z Komisariatu Policji w Złocieńcu. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci ,które nas odwiedziły z Prywatnego Przedszkola Stanisławy Rak-Lisowskiej oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Złocieńcu. Dzieci z wielką chęcią wzięły udział w konkursach o tematyce rodziny.Nie zabrakło nagród ,słodyczy i radości.Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie potwierdzili, że RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA!!!

piątek, 12 maja 2023 09:47

Dzień Rodziny

dzien rodziny

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny

na złocienieckim deptaku, w dniu 15 maja, w godzinach 10.00 – 12.00

pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

będą udzielać informacji na temat form wsparcia rodziny.

Zapraszamy!

czwartek, 20 kwietnia 2023 09:09

Informator

informator1

Strona 1 z 58