logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że od dnia 1 września 2020 r. do 15 września 2020 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok 2020/2021.
Pomoc materialna przysługuje:
· uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż niż do ukończenia 24 roku życia
· wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

środa, 05 sierpnia 2020 06:42

Informacja "Dobry start"

Napisane przez

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż
wypłata świadczenia "Dobry start"
nastąpi w dniu 06.08.2020r.

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego informuje o zmianach w zasadach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
• 900 zł to nowa kwota progu dochodowego na jednego członka rodziny.
• Po przekroczeniu progu, świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium (zasada „złotówka za złotówkę”). Jednakże minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” nie może być mniejsza niż 100 zł.
Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego czyli od 1 października 2020r, a rokiem bazowym przy wyliczaniu kryterium dochodowego będzie rok 2019.
Aby uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, należy złożyć wniosek na nowy okres rozliczeniowy, wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 sierpnia 2020r.
Wszelkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 (tel. 943671248 wewn. 38).

 

czwartek, 30 lipca 2020 09:23

Nowa forma wypłaty — karta przedpłacona

Napisane przez

Będzie wygodniej, bezpiecznie, szybko i bezpłatnie! Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu wprowadza dla klientów nowy system wypłaty świadczeń gotówkowych w formie karty przedpłaconej. Posiadacz karty przedpłaconej będzie miał możliwość wypłaty gotówki w punktach bankomatowych oraz płatności nią w sklepach Posiadacze pobiorą pieniądze w punktach bankomatowych Banku Pekao S.A. w Złocieńcu.

środa, 29 lipca 2020 07:01

Informacja "Dobry start"

Napisane przez

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż
wypłata świadczenia "Dobry start"
nastąpi w dniu 31.07.2020r.

czwartek, 23 lipca 2020 09:40

Informacja "Dobry start"

Napisane przez

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż
wypłata świadczenia "Dobry start"
nastąpi w dniu 24.07.2020r.

Strona 1 z 36