logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

piątek, 28 lipca 2017 18:23

Podziękowanie

Napisane przez

Złocieniec 28.07.2017

Szanowni Państwo!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu składa serdeczne podziękowania Fundacji Muszkieterów za zorganizowanie kolonii „Wakacje z Muszkieterami” w której mogło uczestniczyć czworo dzieci z terenu miasta i gminy Złocieniec. Dzieci nasze były uczestnikami kolonii letnich w Sierockiem w okresie 16.07-25.07.2017.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy ze zrozumieniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się w organizację kolonii dla dzieci i młodzieży całemu Zarządowi Fundacji Muszkieterów a w szczególności Pani Edycie Terleckiej z Inter -Marche w Złocieńcu, która umożliwiła naszym małym mieszkańcom wyjazd na kolonię.

wtorek, 25 lipca 2017 17:21

OGŁOSZENIE !!!

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
informuje, iż
w celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji wypłaty nw. świadczeń
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy
2017/2018
będą przyjmowane i wydawane
od dnia 01.08.2017r.
codziennie w godz. od 7.00 – 10.00
w czwartek w godz. 7.00- 15.00

poniedziałek, 24 lipca 2017 19:48

Nowy okres świadczeniowy

Napisane przez

500plus 1 pazdziernika

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

poniedziałek, 17 lipca 2017 19:40

Wykaz najistotniejszych zmian w 500+

Napisane przez

Zmiany w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

1) wyłączenie stosowania mechanizmu utraty dochodu w przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej przez daną osobę oraz ponownego zatrudnienia tej osoby w krótkim odcinku czasu u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą

Zgodnie z proponowanym przepisem przejściowym projektowanej ustawy powyższa regulacja będzie miała zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Złocieńcu
informuje, że

od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski na:
- świadczenie wychowawcze (500+),
- fundusz alimentacyjny.
zasiłek rodzinny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy