logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

piątek, 15 grudnia 2017 13:27

Życzenia

Napisane przez

Zyczenia

czwartek, 14 grudnia 2017 19:55

Ogłoszenie o naborze

Napisane przez

B U R M I S T R Z   Z Ł O C I E Ń C A
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS)
w Złocieńcu, plac 650-lecia 1.

piątek, 01 grudnia 2017 13:41

Zarządzenie nr 2/2017 MGOPS

Napisane przez

Zarządzenie nr 2/ 2017 MGOPS Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 22.11.2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach realizacji projektu pn. ,,Druga szansa na przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; Umowa nr RPZP.07.01.00-32-K718/17-00 RPPK.08.01.00 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złocieńcu w okresie od 16 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

czwartek, 23 listopada 2017 11:23

Ogłoszenie o naborze pracownika na stanowisko PSYCHOLOGA

Napisane przez

Informacja dot. zakończenia naboru

na stanowisko PSYCHOLOGA

Procedura naboru  została zakończona bez rozstrzygnięcia w związku brakiem ofert.

piątek, 17 listopada 2017 10:57

Ogłoszenie - projekt „DRUGA SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ

Napisane przez

fundusze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
zaprasza
Osoby, które chciałyby uczestniczyć
w Projekcie „DRUGA SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”
- aktywizującego społecznie i zawodowo-

do pobierania i składania ankiet

w dniach od 16 do 24 listopada 2017 roku
w godzinach od 8.00- 15.00
ul. Plac 650 Lecia 1, II piętro, Pracownicy Socjalni
www.mgops.zlocieniec.pl

Informacji dotyczących planowanych działań udziela Barbara Głowacka - pokój 223 tel. 943671248
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

czwartek, 16 listopada 2017 08:13

Nabór na stanowisko psychologa

Napisane przez

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
ogłasza nabór na stanowisko
PSYCHOLOGA

Forma zatrudnienia :
Umowa zlecenie w wymiarze 25 godzin miesięcznie w okresie od 1 grudnia 2017 do 31 grudnia 2018 roku.
Harmonogram zajęć będzie ustalony z wybranym oferentem. Przewidywane wynagrodzenie do 80 zł brutto za godzinę (1 godzina – 60 minut)