logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

wtorek, 22 sierpnia 2017 10:53

Ogłoszenie - Stypendia

Napisane przez

Od dnia 1 września 2017r. do 15 września 2017r. można składać wnioski o przyznanie świadczenia pomocy materialnej dla uczniów na rok 2017/2018

Pomoc ta jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, umożliwienia pokonywania barier dostępu do edukacji wynikających z trudnej sytuacji materialnej ucznia, a także wspierania edukacji uczniów zdolnych.

Miesięczna wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne wynosi 514 zł netto.

Jednocześnie informujemy, że druki wniosków można pobierać i składać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu pokój nr 201.

środa, 09 sierpnia 2017 09:30

Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

* 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
* 1 028 zł dla osoby w rodzinie),
na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

piątek, 28 lipca 2017 18:23

Podziękowanie

Napisane przez

Złocieniec 28.07.2017

Szanowni Państwo!

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu składa serdeczne podziękowania Fundacji Muszkieterów za zorganizowanie kolonii „Wakacje z Muszkieterami” w której mogło uczestniczyć czworo dzieci z terenu miasta i gminy Złocieniec. Dzieci nasze były uczestnikami kolonii letnich w Sierockiem w okresie 16.07-25.07.2017.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim, którzy ze zrozumieniem i wielkim zaangażowaniem włączyli się w organizację kolonii dla dzieci i młodzieży całemu Zarządowi Fundacji Muszkieterów a w szczególności Pani Edycie Terleckiej z Inter -Marche w Złocieńcu, która umożliwiła naszym małym mieszkańcom wyjazd na kolonię.

wtorek, 25 lipca 2017 17:21

OGŁOSZENIE !!!

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
informuje, iż
w celu zapewnienia sprawnej i prawidłowej realizacji wypłaty nw. świadczeń
wnioski o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych (500+) oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego
na nowy okres zasiłkowy
2017/2018
będą przyjmowane i wydawane
od dnia 01.08.2017r.
codziennie w godz. od 7.00 – 10.00
w czwartek w godz. 7.00- 15.00

poniedziałek, 24 lipca 2017 19:48

Nowy okres świadczeniowy

Napisane przez

500plus 1 pazdziernika

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.