logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

wtorek, 23 sierpnia 2022 08:45

Ogłoszenie - Dodatek węglowy

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
przypomina, że
właściwym adresatem do przyjmowania wniosków

o wypłatę dodatku węglowego na terenie miasta i gminy Złocieniec
jest Urząd Miasta Złocieniec.

Burmistrz Złocieńca informuje, że wniosek o wypłatę dodatku węglowego można składać w Sekretariacie Urzędu Miejskiego w Złocieńcu (ul. Stary Rynek 3, I piętro, pok. nr 14), który po weryfikacji ze złożoną deklaracją do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków zostanie przekazany do Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu (plac 650 Lecia 1), w którym będzie prowadzone dalsze postępowanie w celu wypłaty dodatku węglowego.

środa, 17 sierpnia 2022 09:58

Ogłoszenie

Napisane przez

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu na podstawie informacji nadesłanej
w dniu 16.08.2022r. przez Polski Czerwony Krzyż w Koszalinie, informuje o zaprzestaniu wystawiania skierowań na produkty żywnościowe w zakresie Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2021. Sytuacja ta została spowodowana przyjęciem przez PCK w Koszalinie deklarowanej liczby osób do w/w Programu Operacyjnego.

piątek, 12 sierpnia 2022 11:53

Pomoc materialna dla uczniów w roku szkolnym 2022/2023

Napisane przez

Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023

Wnioski o przyznanie stypendium szkolne wraz załączonymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj.:
• od 1 do 15 września 2022 roku w przypadku uczniów szkół
• od 1 do 15 października 2022 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

Pomoc materialna przysługuje:
· uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż niż do ukończenia 24 roku życia
· wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

czwartek, 04 sierpnia 2022 07:51

OGŁOSZENIE

Napisane przez

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że w związku z realizacją działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Polski Czerwony Krzyż w Koszalinie zaprasza osoby zakwalifikowane do w/w programu do udziału w warsztatach i programach edukacyjnych.

Działania towarzyszące odbędą się w terminach:
- 05.08.2022 o godzinie 9.00-10.30 temat zajęć : Dzienne zapotrzebowanie energetyczne. Zapoznanie z PPM (podstawową przemianą materii) oraz PAL (współczynnikiem aktywności fizycznej). Zastosowanie pozostałych produktów otrzymanych z PCK - praktyczne wykorzystanie np. marchewki z groszkiem.
- 08.08.2022 o godzinie 9.00-10.30 temat zajęć: Charakterystyka aktywności fizycznej poszczególnych grup wiekowych: dzieci, dorośli,
i osoby starsze. Metody monitorowania miesięcznego budżetu – tabele.

Warsztaty odbędą się w Koszalinie, ul. Grunwaldzka 20 – biuro PCK II piętro (świetlica).
Zapraszamy beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

środa, 20 lipca 2022 09:45

Informacja

Napisane przez
Informacja dla klientów pomocy społecznej pobierających świadczenia
w kasie Banku PKO BP
 
Bank od 20.07.2022 do 05.08.2022
będzie czynny od 9.00 do 16.30, (pół godziny krócej)