logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

wtorek, 21 marca 2017 10:41

Kampania „Wybieram pomoc”

Napisane przez

Od dnia 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest kampania medialna „Wybieram pomoc”. Jej adresatami są:

  • Ofiary przemocy domowej: Z przekonania, że proszenie o pomoc nic nie daje. Z braku wiedzy na temat form przemocy domowej. Ze strachu przed sprawcą przemocy i pogorszeniem sytuacji w domu. Z braku wiary we własne siły.
  • Świadkowie przemocy domowej: Z obojętności. Z przekonania, że to co dzieje się za ścianą, nie jest problemem świadka. Z poczucia, że interwencja policji nic nie da. Z obawy przed konsekwencjami ze strony sprawcy zgłoszonej przemocy.
  • Sprawcy przemocy domowej: Ze złości. Z frustracji. Z braku umiejętności radzenia sobie z agresją. Z przekonania, że nikt się nie dowie. Z przekonania, że nie robi nic złego.

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w realizacji projektu a przede wszystkim uczniom klas gimnazjalnych za udział w projekcie „Gimnazjalisto spójrz inaczej”, który był realizowany w okresie listopad 2016 - marzec 2017w  Zespole Szkół w Złocieńcu przy ulicy Czwartaków 4 w Złocieńcu. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane a podsumowaniem był apel szkolny w dniu 01.03.2017, który stanowił zwieńczenie naszej wspólnej pracy.

Koordynator Grażyna Buczek

wtorek, 31 stycznia 2017 08:18

„Gimnazjalisto, spójrz inaczej”

Napisane przez

Projekt socjalny „Gimnazjalisto, spójrz inaczej” obejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i promuje zdrowy styl życia. Realizowany jest w Zespole Szkół przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu od listopada 2016r. Zakończenie projektu przewidziane jest w marcu 2017r.
W październiku 2016r. była przeprowadzona ankieta wśród uczniów gimnazjum, w której zapytano młodzież o ich kontakty ze środkami psychoaktywnymi, o stosunek do osób przyjmujących środki zmieniające świadomość oraz w jakich sytuacjach młodzież najczęściej sięga po narkotyki itp. Wyniki ankiety były wskazówką do opracowania planu działań profilaktycznych.