logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

czwartek, 08 czerwca 2017 10:36

Ogłoszenie

Napisane przez

Caritas parafii p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Maryji Panny w Złocieńcu informuje, że w sierpniu 2017r. będzie rozprowadzała artykuły żywnościowe w ramach funduszu europejskiej pomocy najbardziej potrzebujądcym (FEAD).

Kryteria za pośrednictwem których będzie realizowana dystrybucja artykułów spożywfczych to kryterium dochodowe: 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej, 1028 zł dl osoby w rodzinie szczegóły w objaśnieniach.

Kryteria kwalifikowalności stwierdzał będzie Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

Osoby zainteresowane winny zgłaszać się do pokoju 202.

wtorek, 21 marca 2017 10:41

Kampania „Wybieram pomoc”

Napisane przez

Od dnia 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest kampania medialna „Wybieram pomoc”. Jej adresatami są:

  • Ofiary przemocy domowej: Z przekonania, że proszenie o pomoc nic nie daje. Z braku wiedzy na temat form przemocy domowej. Ze strachu przed sprawcą przemocy i pogorszeniem sytuacji w domu. Z braku wiary we własne siły.
  • Świadkowie przemocy domowej: Z obojętności. Z przekonania, że to co dzieje się za ścianą, nie jest problemem świadka. Z poczucia, że interwencja policji nic nie da. Z obawy przed konsekwencjami ze strony sprawcy zgłoszonej przemocy.
  • Sprawcy przemocy domowej: Ze złości. Z frustracji. Z braku umiejętności radzenia sobie z agresją. Z przekonania, że nikt się nie dowie. Z przekonania, że nie robi nic złego.

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w realizacji projektu a przede wszystkim uczniom klas gimnazjalnych za udział w projekcie „Gimnazjalisto spójrz inaczej”, który był realizowany w okresie listopad 2016 - marzec 2017w  Zespole Szkół w Złocieńcu przy ulicy Czwartaków 4 w Złocieńcu. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane a podsumowaniem był apel szkolny w dniu 01.03.2017, który stanowił zwieńczenie naszej wspólnej pracy.

Koordynator Grażyna Buczek