logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

piątek, 08 listopada 2019 06:30

Informacja

Napisane przez

Dnia 21.11.2019r. (czwartek) w godzinach 8.45 - 11.15

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złocieńcu będzie nieczynny.

W pozostałych godzinach pracownicy pozostają do Państwa dyspozycji.

wtorek, 05 listopada 2019 09:38

Informacja "Dobry start"

Napisane przez

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż

wypłata świadczenia "Dobry start"

nastąpi w dniu 8.11.2019r.

wtorek, 29 października 2019 11:42

Program ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Napisane przez

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU
W ramach rozeznania potrzeb w zakresie korzystania z usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu zwraca się z prośbą o zgłaszanie osób chętnych do wzięcia udziału w programie ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2019-2020, osobiście lub telefonicznie w siedzibie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1, pokój 211 lub 210 (czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00) lub pod numerem telefonu 94 36 71248.

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
a) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/ sportowe itp.);
b) wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne;
c) zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
d) załatwieniu spraw urzędowych;
e) nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
f) korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.).

Więcej informacji na temat programu na stronie https://www.gov.pl/web/uw-warminsko-mazurski/asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej---edycja-2019-2020

z poważaniem Grażyna Buczek

czwartek, 17 października 2019 13:55

Informacja "Dobry start"

Napisane przez

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż

wypłata świadczenia "Dobry start"

nastąpi w dniu 21.10.2019r.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.ch z udzielaniem pomocy.

wtorek, 24 września 2019 15:34

Informacja "Dobry start"

Napisane przez

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż

wypłata świadczenia "Dobry start"

nastąpi w dniu 26.09.2019r.