logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.

Jak mawiał amerykański piosenkarz Jimmy Dean: Nie możesz kortrolować wiatru, ale możesz  ustawić żagle tak, by osiągnąć swój cel.

Uczestniczki konkursu Lady D. im. Krystyny Bochenek z pewnością często zmagały się z silnym wiatrem, a nawet huraganem, ale egzamin kapitański zdały celującą. Pełne pasji, energii realizują cele i marzenia z budzącą podziw wytrwatością i pracowitością. Angażują się w akcje kulturalne, projekty społeczne, wolontariat i przedsięwzięcia sportowe. Pracują w różnych instytucjach i organizacjach, zakładają stowarzyszenia, publikują i występują na scenie. Obok codziennych problemów, pokonują też bariery komunikacyjne i architektoniczne oraz te najtrudniejsze, związane ze spotecznymi uprzedzeniami i stereotypami.

środa, 18 października 2017 10:01

Deficyty na profity

Plakat b

Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko ds. obsługi
prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny i pomocy materialnej dla uczniów
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu

I. Aplikacje w terminie do dnia 15.09.2017r. złożyło czternaście osób.

II. Wstępne postępowanie kwalifikacyjne odbyło się 25.09.2017r., po dokonanej weryfikacji stwierdzono:
– trzy osoby spełniły wymagania niezbędne,
– jedenaście osób nie spełniło wymagań niezbędnych.

III. Właściwe postępowanie konkursowe odbyło się 06.10.2017r., do którego przystąpiły trzy osoby.

poniedziałek, 09 października 2017 08:50

Pomoc dla poszkodowanych - Orkan Ksawery

W związku z wydarzeniami, jakie miały miejsce w nocy 5-6 października br. na terenie województwa zachodniopomorskiego, sytuacji kryzysowej związanej z gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi, które spowodowały liczne straty materialne, uprzejmie przypominamy Państwu, że osoby poszkodowane tymi zdarzeniami mogą starać się o pomoc materialną od Rządu, bezzwrotną pomoc materialną w wysokości do 6 tysięcy złotych, a w przypadku uszkodzenia lub zniszczenia domu, do kwoty 100 tysięcy złotych.

Środki na ten cel zostały zabezpieczone przez Rząd w przewidzianej na taki cel rezerwie budżetu państwa.

Kontakt:
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
tel. 94 36 71248

URZĄD MIEJSKI W ZŁOCIEŃCU
tel. 94 36 72022, 94 36 72033, 94 36 72044