logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik nastąpi do 31 października tego roku, a więc zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia wychowawczego także od pierwszego miesiąca nowego okresu.
W przypadku gdy osoba złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w okresie od 1 września do 31 września danego roku, ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada tego roku.

poniedziałek, 17 lipca 2017 19:40

Wykaz najistotniejszych zmian w 500+

Napisane przez

Zmiany w ustawie z 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci zawarte w projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin.

1) wyłączenie stosowania mechanizmu utraty dochodu w przypadku utraty zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej, w tym pozarolniczej działalności gospodarczej przez daną osobę oraz ponownego zatrudnienia tej osoby w krótkim odcinku czasu u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą

Zgodnie z proponowanym przepisem przejściowym projektowanej ustawy powyższa regulacja będzie miała zastosowanie po raz pierwszy przy ustalaniu prawa do świadczeń na okres rozpoczynający się od dnia 1 października 2017 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Złocieńcu
informuje, że

od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski na:
- świadczenie wychowawcze (500+),
- fundusz alimentacyjny.
zasiłek rodzinny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy

piątek, 23 czerwca 2017 12:23

OGŁOSZENIE

Napisane przez

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU

I N F O R M U J E

że od dnia 3 lipca 2017r. w siedzibie ośrodka pokój nr 202
wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Akcja prowadzona przez CARITAS p.w. Wniebowzięcia N.M. Panny

Żywność wydawana będzie w siedzibie CARITAS
78-520 Złocieniec, ul. Boh. Warszawy 25

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 5 - program żywność
Załącznik nr 6- 1 pr. żywnośc 2017

Komunikat w sprawie zmian dotyczących wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które będą obowiązywać od 1 sierpnia 2017 r.

W związku ze zmianami prawnymi zawartymi w procedowanym obecnie w Sejmie projekcie ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin, które wejdą w życie od dnia 1 sierpnia 2017 r., uprzejmie informuję, że od dnia 1 sierpnia 2017 r. wzory wniosków o świadczenie wychowawcze, świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do ww. wniosków, nie będą już określane w formie powszechnie obowiązujących wzorów zawartych w rozporządzeniach wykonawczych do odpowiednio: ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów.

Zarząd Polskiego Związku Niewidomych - Koło Złocieniec wraz z Komisariatem Policji w Złocieńcu oraz Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Złocieńcu

zapraszają na

spotkanie dotyczące bezpieczeństwa poruszania się po drogach i chodnikach
osób starszych i niepełnosprawnych, ulg i uprawnień dla osób niepełnosprawnych
ze szczególnym uwzględniniem osób z dysfunkcją wzroku.

Spotkanie odbędzie się dnia 22 czerwca 2017 r. o godz. 11.00
w salce katechetycznej przy Parafii Wniebowzięcia NMP w Złocieńcu ul. Bohaterów Warszawy 25