logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

czwartek, 20 kwietnia 2023 09:09

Informator

informator1

czwartek, 02 marca 2023 10:19

Komunikat - zakup węgla

Komunikat dla osób uprawnionych do zakupu węgla
po cenach preferencyjnych w 2023 r.
z dnia 01 marca 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy gminy Złocieniec i gminy Wierzchowo,
Burmistrz Złocieńca informuje, że gmina Złocieniec prowadzi sprzedaż węgla od podmiotu państwowego tj. Węglokoks SA Katowice w związku z realizacją ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DzU z 2022 r. poz. 2236).
Gmina będzie dokonywać kolejnych zakupów węgla dopiero po sprzedaniu zapasów węgla oraz skompletowaniu zapotrzebowania na co najmniej 25 t węgla określonego gatunku.

wtorek, 28 lutego 2023 10:30

Ogłoszenie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
informuje, iż od dnia 1 marca 2023r.
przyjmuje wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT
za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
w godzinach 8.00-12.00 w pokoju nr 216., tel. 943671248 wewn. 38

Wniosek - plik docx
Wniosek - plik pdf
Klauzula RODO

piątek, 24 lutego 2023 19:46

OGŁOSZENIE

Społeczna Komisja Mieszkaniowa w gminie Złocieniec informuje, że zgodnie z § 13. 1. załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/281/2021 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2021-2026 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 1453, poz. 5820, z 2022r. poz. 5372, poz. 6130), wniosek o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu lub najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec składa się do dnia 30 września każdego roku w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Złocieńcu, ul. Piaskowa 1 (pokój nr 2).

Wnioski złożone do 30 września danego roku będą podstawą do sporządzenia listy osób oczekujących na lokal mieszkalny na rok następny. Lista będzie sporządzona do dnia 30 listopada każdego roku.

W załączniku do pobrania - wniosek o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu lub najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec.

Wniosek - doc
Wniosek - pdf

dod elektryczny

 

Przypominamy,iż z dniem 1 lutego 2023 r.

mija termin składania wniosków

na dodatek elektryczny