logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

środa, 17 sierpnia 2022 09:58

Ogłoszenie

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu na podstawie informacji nadesłanej
w dniu 16.08.2022r. przez Polski Czerwony Krzyż w Koszalinie, informuje o zaprzestaniu wystawiania skierowań na produkty żywnościowe w zakresie Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2021. Sytuacja ta została spowodowana przyjęciem przez PCK w Koszalinie deklarowanej liczby osób do w/w Programu Operacyjnego.

Kiedy należy złożyć wniosek o przyznanie stypendium szkolnego na rok szkolny 2022/2023

Wnioski o przyznanie stypendium szkolne wraz załączonymi dokumentami należy składać w nieprzekraczalnym terminie tj.:
• od 1 do 15 września 2022 roku w przypadku uczniów szkół
• od 1 do 15 października 2022 roku w przypadku słuchaczy kolegiów

Pomoc materialna przysługuje:
· uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż niż do ukończenia 24 roku życia
· wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

czwartek, 04 sierpnia 2022 07:51

OGŁOSZENIE

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że w związku z realizacją działań towarzyszących Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021 Polski Czerwony Krzyż w Koszalinie zaprasza osoby zakwalifikowane do w/w programu do udziału w warsztatach i programach edukacyjnych.

Działania towarzyszące odbędą się w terminach:
- 05.08.2022 o godzinie 9.00-10.30 temat zajęć : Dzienne zapotrzebowanie energetyczne. Zapoznanie z PPM (podstawową przemianą materii) oraz PAL (współczynnikiem aktywności fizycznej). Zastosowanie pozostałych produktów otrzymanych z PCK - praktyczne wykorzystanie np. marchewki z groszkiem.
- 08.08.2022 o godzinie 9.00-10.30 temat zajęć: Charakterystyka aktywności fizycznej poszczególnych grup wiekowych: dzieci, dorośli,
i osoby starsze. Metody monitorowania miesięcznego budżetu – tabele.

Warsztaty odbędą się w Koszalinie, ul. Grunwaldzka 20 – biuro PCK II piętro (świetlica).
Zapraszamy beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

środa, 20 lipca 2022 09:45

Informacja

Informacja dla klientów pomocy społecznej pobierających świadczenia
w kasie Banku PKO BP
 
Bank od 20.07.2022 do 05.08.2022
będzie czynny od 9.00 do 16.30, (pół godziny krócej)
wtorek, 19 lipca 2022 11:40

Pomoc żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że od dnia 20-07-2022r. rozpoczyna wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym trudności życiowe. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód netto, który nie przekracza odpowiednio:
- 1707,20 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776,00 zł).
- 1320,00 zł netto w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600,00 zł).

Z w/w pomocy skorzystać mogą również obywatele Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dostępne produkty w magazynie to:

- groszek z marchewką
- koncentrat pomidorowy
- powidła śliwkowe
- makaron jajeczny
- mleko uht
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa
- filet z makreli

Osoby zakwalifikowane do odbioru żywności będą mogły odebrać żywność w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie ul. Grunwaldzka 20 we własnym zakresie, tj. własnym środkiem transportu.

W związku z tym, że liczba osób, które mogą być obsłużone w jednym dniu jest ograniczona, prosimy przed wyjazdem po odbiór żywności o kontakt z PCK Koszalin w celu rejestracji. Rejestrowanie do odbioru żywności osób posiadających skierowania odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-do 15.00 pod numerem telefonu: 94 342 50 33, 502 312 277.

Skierowania można pobierać w siedzibie MGOPS Złocieniec oraz na stronie internetowej: mgops.zlocieniec.pl - SKIEROWANIE- załącznik nr 5 , SKIEROWANIE- załącznik nr 5.1, SKIEROWANIE- załącznik nr 5 UA

Kontakt - PCK w Koszalinie tel. 94 342 50 33, 502 312 277, MGOPS Złocieniec 94 36 71 248 wew. 29

Z poważaniem,
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
Grażyna Buczek

wtorek, 12 lipca 2022 18:19

Ważna informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje

1.    Od 1 lipca 2022 r. można składać wnioski w formie ELEKTRONICZNEJ na:
- zasiłek rodzinny,
- fundusz alimentacyjny,

O wsparcie można wnioskować przy pomocy portalu empatia.mrpips.gov.pl. Logowanie odbywa się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
2.    Od 1 sierpnia 2022 r. można składać wnioski w formie PAPIEROWEJ na:
- zasiłek rodzinny,
- fundusz alimentacyjny.

Wnioski można złożyć w siedzibie MGOPS w Złocieńcu przy ul. Plac 650-lecia 1 pokój 216  w godzinach pracy od poniedziałku do piątku 7.00-15.00 lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 78-520  Złocieniec, ul. Plac 650-lecia 1

Wnioski papierowe złożone na okres 2022/2023 przed 01.08.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.