logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

poniedziałek, 29 lipca 2019 10:22

Szanowni Państwo,

Napisane przez

Dzisiaj, 29 lipca 2019 roku jest dzień, kiedy prawie po 40 latach pracy zawodowej w pomocy społecznej, najpierw na stanowisku pracownika socjalnego, potem zastępcy Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu kończę pracę zawodową i przechodzę na emeryturę.
Wszystkim z którymi przyszło mi pracować, współpracować, pragnę serdecznie podziękować za te wszystkie lata.
Dziękuję przede wszystkim tym, na których pomoc i wsparcie zawsze mogłam liczyć. Jestem zaszczycona, że tak wielu szlachetnych ludzi spotkałam na swej, czasami wyboistej drodze. Te spędzone razem lata, dni, godziny, pozostaną w mojej pamięci na zawsze.
Moja praca to była praca na rzecz ludzi oczekujących pomocy i wsparcia. Tym, wszystkim , których napotkałam na swojej drodze , tym którym jest w życiu trudno i źle z całego serca życzę aby nadeszły lepsze dni i aby mieli siłę i wolę na trudną walkę z przeciwnościami losu.
Życzę wszystkim dużo radości w życiu osobistym, satysfakcji z wykonywanej pracy ,dużo, dużo zdrowia, kiedy trzeba „świętego spokoju” i spełnienia wszystkich, nawet głęboko schowanych marzeń.
Będzie mi miło spotykać Was wszystkich w innych okolicznościach i dzielić się radością i życzliwością.

Dziękuję serdecznie
– Wanda Beker

czwartek, 25 lipca 2019 11:06

Ogłoszenie

Napisane przez

W związku z panującą falą upałów, postanawia się o skróceniu dnia pracy pracowników

Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

z ośmiu godzin do sześciu (od godz. 7.00 do godz. 13.00)

w dni, w których temperatura powietrza w pomieszczeniach przekroczy 30oC.

wtorek, 23 lipca 2019 09:07

Informacja "Dobry start"

Napisane przez

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż

wypłata świadczenia "Dobry start"

nastąpi w dniu 24.07.2019r.

wtorek, 16 lipca 2019 15:20

Informacja

Napisane przez

Uprzejmie informujemy, że dnia

16.08.2019r. (PIĄTEK)

Miejsko Gminny – Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu oraz stołówka MGOPS
– będą nieczynne.

Jednocześnie za dzień 16.08.2019r. pracownicy Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej będą do Państwa dyspozycji,
dnia 20.07.2019r. (SOBOTA) w godzinach od 7.00-15.00
Obiad za dzień 16.08.2019r. (PIĄTEK) będzie wydawany na stołówce w dniu 14.08.2019r. (ŚRODA)

wtorek, 09 lipca 2019 16:38

ZOSTAŃ ASYSTENTEM RODZINY !!!

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu poszukuje kandydata na stanowisko Asystenta Rodziny - 1 etat

Wymagania:
1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, pedagogika specjalna, psychologia, socjologia, praca socjalna, nauki o rodzinie
lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku, uzupełnione szkoleniami z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną* lub studiami podyplomowymi, obejmującymi zakres programowy szkolenia* i udokumentowany co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną
lub
3) wykształcenie średnie uzupełnione szkoleniami z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną* i udokumentowany co najmniej trzyletni staż pracy z dziećmi lub rodziną
4) posiadanie pełni władzy rodzicielskiej (obecnie i w przeszłości),
5) brak zawieszenia i ograniczeń władzy rodzicielskiej,
6) wypełnianie obowiązku alimentacyjnego, w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do osoby wynika z tytułu egzekucyjnego,
7) niekaralność za umyślne przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
8) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
9) posiadanie wiedzy i umiejętności z zakresu pracy z rodziną(w tym prowadzenia treningów opiekuńczo-wychowawczych, czystościowego, budżetowego),
10) umiejętność sporządzania oceny- diagnozy sytuacji rodziny, analizy SWOT, planu pracy z rodziną
11) umiejętność organizowania i prowadzenia spotkań z rodziną,
12) umiejętności negocjowania, mediowania, wypracowywania rozwiązań w sytuacji sporów, konfliktów
13) obsługa komputera ( edytor tekstu), poczta elektroniczna, internet.

czwartek, 04 lipca 2019 10:55

UWAGA

Napisane przez

Informujemy, że wnioski o pomoc związane ze szkodami poczynionym przez nawałnicę z dn.15.06.2019r będą przyjmowane w Urzędzie Miejskim i Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu do piątku
t.j. do 05.07.2019r do godz,14.00.

Grażyna Buczek
Kierownik MGOPS