logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

piątek, 25 lutego 2022 07:58

Centrum Zdrowia Psychicznego

Napisane przez

Broszura

W związku z wystąpieniem na terenie naszej gminy orkanu, Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu, informuje, że osoby/rodziny poszkodowane w wyniku tego zdarzenia, mogą w ośrodku pomocy wnioskować o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego.

Pomoc tą w wyjątkowych przypadkach mogą otrzymać osoby/rodziny, których dochody przekraczają kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej:
• 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
• 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z udzielaniem pomocy.

wtorek, 25 stycznia 2022 11:40

KOMUNIKAT

Napisane przez

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu przypomina, że terminem złożenia wniosku na dodatek osłonowy, który uprawnia do otrzymania pierwszej transzy dodatku do dnia 31.03.2022, jest dzień 31.01.2022 . W związku z tym oprócz dwóch punktów uruchomionych w Ośrodku Pomocy od dnia 26.01.2022 zostaje uruchomiony dodatkowy punkt w przychodni pokój nr 43, który będzie funkcjonował w momencie wzmożonych kolejek. Godziny i dni przyjmowania w dodatkowym punkcie poniedziałek i wtorek 12.30-14.30, środa 8-10.00
Ponadto przypominamy o możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem poczty oraz ePUAP.
Końcowym terminem składania wniosków jest dzień 31.10.2022.
Skadając wniosek do dnia 31.07.2022 obowiązuje dochód za 2020 r., a od 01.08.2022 dochód za 2021 r.

z poważaniem
Kierownik MGOPS
Grażyna Buczek

środa, 05 stycznia 2022 09:56

Dodatek osłonowy

Napisane przez

plakat dodatek oslonowy ban