logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z udzielaniem pomocy.

wtorek, 25 stycznia 2022 11:40

KOMUNIKAT

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu przypomina, że terminem złożenia wniosku na dodatek osłonowy, który uprawnia do otrzymania pierwszej transzy dodatku do dnia 31.03.2022, jest dzień 31.01.2022 . W związku z tym oprócz dwóch punktów uruchomionych w Ośrodku Pomocy od dnia 26.01.2022 zostaje uruchomiony dodatkowy punkt w przychodni pokój nr 43, który będzie funkcjonował w momencie wzmożonych kolejek. Godziny i dni przyjmowania w dodatkowym punkcie poniedziałek i wtorek 12.30-14.30, środa 8-10.00
Ponadto przypominamy o możliwości złożenia wniosku za pośrednictwem poczty oraz ePUAP.
Końcowym terminem składania wniosków jest dzień 31.10.2022.
Skadając wniosek do dnia 31.07.2022 obowiązuje dochód za 2020 r., a od 01.08.2022 dochód za 2021 r.

z poważaniem
Kierownik MGOPS
Grażyna Buczek

piątek, 31 grudnia 2021 11:53

Podziękowanie

Podziękowanie1

W dniu 15.07.2021r. zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 lipca 2021 r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1296).

Rozporządzenie zweryfikowało dotychczasowe kryteria w pomocy społecznej:

1) kryteria dochodowe uprawniające do świadczeń będą wynosić odpowiednio:

a) dla osoby samotnie gospodarującej – 776 zł,
b) dla osoby w rodzinie – 600 zł;