logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

ukraina

СТОМАТОЛОГ:

лік. стом. Marta Wyszkowska – Pudło
вул. Поморська 17, 78-520 Złocieniec
Реєстрація: Телефон 608 138 083

лік. стом. Monika Bogusz
вул. Адам Міцкевича 6, 78-500 Drawsko Pomorskie
Реєстрація: Телефон 94 36 36 136, 667 667 667

СЕМЕЙНИЙ ЛІКАР:

Недержавний Заклад Охорони Здоров'я „Medica” S.C.
вул. 650-Річчя 1, 78-520 Złocieniec
Реєстрація: Телефон 604 664 654

Клініка здоров'я  MYSIK-MED
вул. Юзеф Пілсудський 17, 78-520 Złocieniec
Реєстрація: Телефон 94 712 59 60

ВІДВІДУЙТЕ ПІСЛЯ ПОПЕРЕДНЬОЇ РЕЄСТРАЦІЇ ЗА ВКАЗАНИМИ ТЕЛЕФОНАМИ

Громадянин України, який законно в’їхав на територію Республіки Польща у період з 24 лютого 2022 року, який заявляє про намір залишитися на території Республіки Польща та внесений до реєстру PESEL, може бути призначені грошові та безготівкові допомоги на умовах та відповідно до Закону від 12 березня 2004 року про соціальну допомогу. Громадянин України, звертаючись за виплатою соціальної допомоги, подає декларацію про особистий, сімейний, доходний та матеріальний стан. До компетенції надавати пільги належить комуна за місцем проживання особи, яка звертається за такими пільгами. Громадянин України має право на одноразову грошову допомогу (300 злотих). Заяви про виплату цієї допомоги можна подавати до Муніципального та комунального центру соціального забезпечення м. Złocieniec с. з 8.00 до 14.00.

Заявки доступні в додатку до інформації.

piątek, 25 lutego 2022 07:58

Centrum Zdrowia Psychicznego

Napisane przez

Broszura

W związku z wystąpieniem na terenie naszej gminy orkanu, Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu, informuje, że osoby/rodziny poszkodowane w wyniku tego zdarzenia, mogą w ośrodku pomocy wnioskować o przyznanie pomocy w formie zasiłku celowego.

Pomoc tą w wyjątkowych przypadkach mogą otrzymać osoby/rodziny, których dochody przekraczają kryteria dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej:
• 776,00 zł dla osoby samotnie gospodarującej,
• 600,00 zł na osobę w rodzinie.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z udzielaniem pomocy.