logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

piątek, 02 listopada 2018 08:05

Informacja

Napisane przez

15 listopada 2018 r.

wypłata wszystkich
świadczeń rodzinnych

piątek, 02 listopada 2018 08:03

Informacja

Napisane przez

14 listopada 2018 r.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

będzie nieczynny

z powodu szkolenia

piątek, 19 października 2018 11:45

Informacja

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
- Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego

informuje, iż w dniu 26.10.2018r.

nastąpi druga tura wypłat świadczeń wychowawczych dla świadczeniobiorców,
którzy złożyli wnioski o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego do 31.08.2018r. oraz świadczeń „Dobry start”.

wtorek, 09 października 2018 11:48

Informacja

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu - Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego informuje, iż od nowego okresu świadczeniowego ulega zmianie data wypłaty świadczeń.

Świadczenia wychowawcze i świadczenia alimentacyjne

od miesiąca października 2018r. będą wypłacane 15-go dnia każdego miesiąca.

Świadczenia rodzinne od miesiąca listopada 2018r. będą wypłacane 15-go dnia każdego miesiąca.

poniedziałek, 01 października 2018 14:25

Życzenia

Napisane przez

Z okazji Dnia Seniora

składamy wszystkim Seniorom życzenia wielu lat życia ,aby upłynęły one w szczęściu i miłości.

Z wyrazami szacunku
Kierownik oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

piątek, 28 września 2018 09:53

"Z kompasem wprost ku karierze ..."

Napisane przez

„Z KOMPASEM WPROST KU KARIERZE –
program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku powyżej 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”.
SZANSA NA ZDOBYCIE NOWYCH KWALIFIKACJI I PRACY

Ten projekt jest dla Ciebie, jeżeli:

  • nie masz pracy i nie jesteś zarejestrowany w powiatowym urzędzie pracy jako osoba bezrobotna;
  • masz 30 lat i więcej;
  • mieszkasz na terenie Specjalnej Strefy Włączenia w województwie zachodniopomorskim;
  • jesteś w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy (masz więcej niż 50 lat lub jesteś kobietą, osobą niepełnosprawną, osobą o niskich kwalifikacjach).