logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że od dnia 01-02-2021r. rozpoczyna wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym trudności życiowe. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód netto, który nie przekracza odpowiednio:
- 1542,20 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
- 1161,60 zł netto w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

czwartek, 21 stycznia 2021 11:05

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ

Napisane przez

Informujemy, że w związku z treścią art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 (Dz. U. z 2020r. poz. 374, z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną:

  • do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć klauzulę, ze wskazaniem okresu, za który dodatek ma zostać przyznany (plik do pobrania)
  • okres przyznania dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 6 miesięcy,
  • dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres otrzymywania dodatku mieszkaniowego na podstawie innej wcześniej wydanej decyzji,
  • pozostałe warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 36 71 248 wew. 32

czwartek, 21 stycznia 2021 10:51

DODATEK MIESZKANIOWY: "dopłata do czynszu"

Napisane przez

Osoby, których dochody wskutek epidemii COViD-19 pogorszyły się, mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powiększony o "dopłatę do czynszu".
Wymieniona forma pomocy przysługuje:
Najemcom lub podnajemcom spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego (tj. dochód miesięczny na osobę nie przekracza kwoty 1500 zł w rodzinie lub 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz kryterium metrażu), w przypadku gdy:

  • średni miesięczny dochód na osobę w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na osobę w 2019 r.,
  • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (nie musi być to ten sam lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku, co najmowany w dniu 14 marca 2020 r.),
  • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek powiększony o dopłatę do czynszu,
  • nie przysługuje właścicielom lokali mieszkalnych.
czwartek, 21 stycznia 2021 10:38

NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - REAGUJ !!!

Napisane przez

W dniach 18-19 stycznia 2021 r. funkcjonariusze Straży Miejskiej w Złocieńcu wspólnie z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, odwiedzali miejsca, gdzie przebywają osoby bezdomne. W rozmowach z nimi proponowano pomoc w postaci pobytu
w noclegowniach, ciepłego posiłku, ciepłej odzieży oraz innych form pomocy udzielanej przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu.
Nie bądźmy obojętni na los tych, którzy w chłodne dni poszukują schronienia w piwnicach, altanach, czy opuszczonych budynkach.
NIE BĄDŹ OBOJĘTNY - REAGUJ !!!
Jeżeli zauważysz osobę potrzebującą pomocy – Dzwoń!
Jeżeli potrzebujesz schronienia – Dzwoń!
Telefony kontaktowe:
94 367 12 72 , 943672022 wew. 29 lub 59 Straż Miejska w Złocieńcu: od poniedziałku do piątku
w godzinach od 7.00 do 15.00.
94 367 12 48 wew. 22 MGOPS w Złocieńcu : od poniedziałku do piątku , w godzinach od 7.00 do 15.00.
Telefon alarmowy 112 całodobowo.
Fot. A.B.

wtorek, 12 stycznia 2021 10:25

Wnioski na świadczenia wychowawcze

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
– Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż

wnioski na świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2021/2022

można składać:
- drogą elektroniczną od 1 lutego 2021r.
- drogą papierową od 1 kwietnia 2021r.

środa, 23 grudnia 2020 16:06

Ogłoszenie

Napisane przez

Od dnia 24.12.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

stołówka Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
będzie NIECZYNNA
Za utrudnienia przepraszamy.