Wydrukuj tę stronę
piątek, 16 listopada 2018 13:57

Informacja

Napisane przez

INFORMACJA
dla klientów pomocy społecznej pobierających świadczenia
w kasie Banku PKO BP.

W sytuacji, gdy dowód osobisty utracił ważność, a klient nie posiada dodatkowego ważnego dokumentu, na którym jest zdjęcie klienta oraz numer PESEL (prawo jazdy lub paszport), wówczas Bank nie może dokonać wypłaty.
W przypadku, gdy klient posiada dodatkowy ważny dokument oraz potwierdzenie złożenia wniosku o wydanie nowego dowodu osobistego, wówczas Bank dokona wypłaty.