logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

czwartek, 21 stycznia 2021 10:51

DODATEK MIESZKANIOWY: "dopłata do czynszu"

Napisane przez

Osoby, których dochody wskutek epidemii COViD-19 pogorszyły się, mogą ubiegać się o dodatek mieszkaniowy powiększony o "dopłatę do czynszu".
Wymieniona forma pomocy przysługuje:
Najemcom lub podnajemcom spełniających warunki przyznania dodatku mieszkaniowego (tj. dochód miesięczny na osobę nie przekracza kwoty 1500 zł w rodzinie lub 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym oraz kryterium metrażu), w przypadku gdy:

  • średni miesięczny dochód na osobę w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku jest co najmniej o 25% niższy niż średni miesięczny dochód na osobę w 2019 r.,
  • ubiegający się o dodatek mieszkaniowy najmował albo podnajmował lokal mieszkalny przed dniem 14 marca 2020 r. (nie musi być to ten sam lokal mieszkalny najmowany w dniu składania wniosku, co najmowany w dniu 14 marca 2020 r.),
  • ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek powiększony o dopłatę do czynszu,
  • nie przysługuje właścicielom lokali mieszkalnych.

Wnioski o "dopłatę do czynszu" można składać do 31 marca 2021 r. w budynku MGOPS przy ul. Plac 650-lecia 1 w Złocieńcu.
Aby skorzystać z "dopłaty do czynszu" należy:

  • złożyć wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego z adnotacją "wniosek o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu" wraz z oświadczeniem (druk oświadczenia do pobrania w budynku ośrodka przy ul. Plac 650-lecia 1 3 w Złocieńcu), do wglądu PIT za 2019 rok wszystkich osób wykazanych we wniosku uzyskujących dochody
  • dołączyć dokumenty potwierdzające tytuł prawny do lokalu (umowa najmu lub podnajmu) oraz wysokość opłacanego miesięcznego czynszu na dzień złożenia wniosku oraz na dzień 14 marca 2020r.

Podstawa prawna: ustawa z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842, z późn. zm.).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerami telefonu: 94 36 71 248 wew. 32

Oświadczenie do pobrania.