logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

czwartek, 21 stycznia 2021 11:05

DODATEK MIESZKANIOWY Z MOCĄ WSTECZNĄ

Napisane przez

Informujemy, że w związku z treścią art. 15 zzzib ustawy z dnia 2 marca 2020 (Dz. U. z 2020r. poz. 374, z późn. zm.) o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych można ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną za okres stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, ogłoszonych z powodu COVID-19.
Zasady przyznawania dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną:

  • do wniosku o dodatek mieszkaniowy należy dołączyć klauzulę, ze wskazaniem okresu, za który dodatek ma zostać przyznany (plik do pobrania)
  • okres przyznania dodatku mieszkaniowego nie może przekroczyć 6 miesięcy,
  • dodatku mieszkaniowego z mocą wsteczną nie przyznaje się za okres otrzymywania dodatku mieszkaniowego na podstawie innej wcześniej wydanej decyzji,
  • pozostałe warunki przyznawania dodatku mieszkaniowego pozostają bez zmian.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 94 36 71 248 wew. 32