logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

piątek, 29 stycznia 2021 07:33

Rozpoczynamy wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że od dnia 01-02-2021r. rozpoczyna wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym trudności życiowe. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód netto, który nie przekracza odpowiednio:
- 1542,20 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 701 zł).
- 1161,60 zł netto w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 528 zł).

Osoby zakwalifikowane do odbioru żywności będą mogły odebrać żywność w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie ul. Grunwaldzka 20 we własnym zakresie, tj. własnym środkiem transportu. Informujemy, że osobom, starszym, chorym, niepełnosprawnym, które nie są w stanie odebrać żywności we własnym zakresie MGOPS Złocieniec tak jak dotychczas dostarczy żywność po wcześniejszym uzgodnieniu z PCK Koszalin.

W związku z tym, że liczba osób, które mogą być obsłużone w jednym dniu jest ograniczona, prosimy przed wyjazdem po odbiór żywności o kontakt z PCK Koszalin w celu rejestracji. Rejestrowanie do odbioru żywności osób posiadających skierowania odbywać się będzie tylko w poniedziałki i piątki w godz. od 8.00-do 15.00 pod numerem telefonu: 94 34 250 33.

Skierowania można pobierać w siedzibie MGOPS Złocieniec oraz na stronie internetowej: mgops.zlocieniec.pl - SKIEROWANIE

Kontakt - PCK w Koszalinie tel. 94 34 250 33, MGOPS Złocieniec 94 36 71 248 wew. 29

Z poważaniem,
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
Grażyna Buczek