logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

wtorek, 13 kwietnia 2021 11:13

Zaprzestanie wydawania skierowań

Napisane przez

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu na podstawie informacji nadesłanej w dniu 12.04.2021r. przez Polski Czerwony Krzyż w Koszalinie, informuje o zaprzestaniu wystawiania skierowań na produkty żywnościowe w zakresie Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2020 r.
Sytuacja ta została spowodowana przyjęciem przez PCK w Koszalinie deklarowanej liczby osób do w/w Programu Operacyjnego.
Ponadto nadmieniamy,że wszystkie osoby,które dotychczas w części zrealizowały skierowania na w/w produkty żywnościowe - uzyskają pełen limit przysługujących produktów.
Odbiór tych produktów odbywać się będzie po uprzednim uzgodnieniu z PCK Koszalin.