logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

wtorek, 11 maja 2021 09:44

Program operacyjny - Pomoc żywnościowa

Napisane przez

program

Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 będzie realizował działania towarzyszące, które mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

 

Rodzaj działań

Planowane terminy zajęć

Liczba zajęć/godzin dydaktycznych

Warsztaty kulinarne

Czerwiec 2021r

Lipiec 2021r

1/2 godziny

1/2 godziny

Warsztaty dietetyczne dotyczące zdrowego żywienia

Maj 2021r

Czerwiec 2021r

Lipiec 2021r

Sierpień 2021r

3/1 godz. lekcyjna

4/1 godz. lekcyjna

3/1 godz. lekcyjna

1/1 godz. lekcyjna

Program edukacyjny mający na celu zapoznanie z zasadami zdrowego odżywiania

i przeciwdziałaniu marnowania żywności

Maj 2021r

Czerwiec 2021r

Lipiec 2021r

Sierpień 2021r

3/1 godz.lekcyjna

3/1 godz.lekcyjna

3/1 godz. lekcyjna

1/1 godz. lekcyjna

Warsztaty edukacji ekonomicznej

Maj 2021r

Czerwiec 2021r

Lipiec 2021r

Sierpień 2021r

1/1 godz. lekcyjna

2/1 godz.lekcyjna

1/1 godz. lekcyjna

1/1 godz. lekcyjna

Działania realizowane poprzez udostępnianie różnego rodzaju publikacji

Maj 2021r

Czerwiec 2021r

Lipiec 2021r

Sierpień 2021r

1/1 godz. lekcyjna

6/1 godz. lekcyjna

6/1 godz. lekcyjna

2/1 godz. lekcyjna

Razem:

Maj-Sierpień 2021r

43/45 godzin

Temtyka warsztatów i wykładów:

  • składniki pożywienia ich rola i źródła

  • Współczesna Piramida Żywienia i Aktywności Fizycznej

  • pojęcie diety – zróżnicowanie potrzeb żywieniowych

  • planowanie posiłków i racjonalne wykorzystanie żywności

  • żywienie osób starszych w czasach pandemii (coronawirus-CoV-2)

  • przeciwdziałanie marnowaniu żywności

  • racjonalne gospodarowanie środkami finansowymi przy uwzględnieniu otrzymanych artykułów spożywczych

  • nauka tworzenia i realizacji budżetu domowego

  • warsztaty kulinarne pokazujące różne możliwości wykorzystania artykułów spożywczych

Warsztaty odbywać się będą w Koszalinie, ul. Grunwaldzka – PCK

lub w miejscu zamieszkania beneficjentów

Zapraszamy beneficjentów Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa

2014-2020

Podprogram 2020