logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

czwartek, 22 lipca 2021 09:09

Ogłoszenie - warsztaty edukacyjne

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że wszystkie osoby objęte pomocą żywnościową, mogą być również objęte działaniami towarzyszącymi, które są elementem realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Jednym z działań towarzyszących jest prowadzenie warsztatów edukacyjno-dietetycznych dotyczących zdrowego żywienia,obejmujące współczesną piramidę żywienia ze szczególnym uwzględnieniem :

- składników pożywienia,ich roli i źródeł pochodzenia,
- przybliżenie pojęcia diety,
- chorób spowodowanych złym odżywianiem i możliwości zapobiegania chorobom,
- żywienia osób starszych w czasach pandemii.

W związku z powyższym MGOPS w Złocieńcu przy współudziale Polskiego Czerwonego Krzyża z Koszalina w dniu 26-07-2021r. o godz.11 w stołówce MGOPS w Złocieńcu przy ul.Piaskowej 4, organizuje spotkanie – warsztaty edukacyjne - na w/w tematy, na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych dotychczasowych odbiorców produktów żywnościowych.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
Grażyna Buczek