logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

poniedziałek, 30 sierpnia 2021 06:27

ANKIETA dla osób zainteresowanych wynajmem mieszkania w systemie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.

Napisane przez

Szanowni Państwo,

Informujemy, że Gmina Złocieniec wspólnie z Krajowym Zasobem Nieruchomości rozpoczęły działania w celu realizacji inwestycji mieszkaniowej na nieruchomości przy Alei Piastów w Złocieńcu.

W związku z dążeniem Rządu do poprawy dostępności mieszkań z przeznaczeniem na wynajem w ramach uruchomienia bezzwrotnych grantów oraz oferowania preferencyjnych kredytów objętych dopłatami do odsetek z budżetu państwa, udzielanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego, pojawiły się nowe możliwości budowy zasobu mieszkaniowego kierowanego do nisko i średnio zarabiających.

            W tej sytuacji Gmina Złocieniec utworzyła wraz z Krajowym Zasobem Nieruchomości i innymi gminami naszego województwa Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową, która zrealizuje mieszkania o umiarkowanych czynszach. Będą to mieszkania kompletnie wykończone i wyposażone w standardzie „pod klucz”.

            Mieszkanie na wynajem w systemie SIM, to oferta dla rodzin o średnich dochodach, które przekraczają limit dochodów pozwalający ubiegać się o mieszkanie komunalne z zasobu gminnego, lecz jednocześnie nie posiadają zdolności kredytowej lub nie zamierzają zaciągać długoterminowego zobowiązania w banku. Dla rodzin, które przed objęciem mieszkania wpłacą partycypację w kosztach budowy,
w wysokości min.10% będzie również w dalszej przyszłości możliwość wykupienia lokalu mieszkalnego na własność, na zasadach określonych ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

            W zakresie realizowanych inwestycji istnieje również możliwość skorzystania
z programu Mieszkanie na Start - programu dopłat do czynszu z Funduszu Dopłat, które gmina może uzyskać z Banku Gospodarstwa Krajowego. System dopłat do czynszu planowany jest w okresie pierwszych 15 lat trwania umowy najmu, a jego wysokość jest uzależniona od wielkości lokalu mieszkalnego i liczby zamieszkujących w nim osób.

            Przewidywany czynsz w planowanych inwestycjach szacowany jest na poziomie 11 – 12 zł/m² + koszty wywozu odpadów oraz mediów (woda, ścieki, energia elektryczna i gaz) w zależności od indywidualnego zużycia. Podkreślić jednak należy, że rzeczywista stawka czynszu będzie znana dopiero po wyborze wykonawcy
i uzależniona będzie od rzeczywistych kosztów realizacji inwestycji.

            Osoby, które są zainteresowane przystąpieniem do programu, oraz zdecydują się na podanie danych kontaktowych prosimy o wypełnienie załączonej ankiety i przekazanie jej do Urzędu Miejskiego w Złocieńcu w terminie do 31 sierpnia 2021 r. (pokój nr 22 ul. Wolności 10 ) lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Ankieta pozwoli określić skalę zainteresowania ofertą SIM wśród mieszkańców Gminy Złocieniec. Państwa zapytania, opinie i udzielone w ankiecie informacje pozwolą ustalić potrzebną strukturę i wielkość mieszkań, a także ustalić preferowaną grupę osób, dla których przeznaczane będą do wynajmu te mieszkania. Celem Gminy Złocieniec jest zrealizowanie inwestycji w ciągu najbliższych 2-3 lat.

Ankieta dostępna jest w wersji elektronicznej w załączeniu oraz w wersji papierowej w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu przy ul. Stary Rynek 3 przy wejściu do budynku. Zachęcam do udziału w niej.

Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu 094 36 720 22 wew. 48.

           

Burmistrz Złocieńca

Krzysztof Zacharzewski


 

Burmistrz Złocieńca

A N K I E T A

Przed przystąpieniem do wypełniania ankiety zapoznałem/am się z klauzulą informacyjną RODO.

 1. Czy obecnie mieszka Pan/Pani w Gminie Złocieniec?

TAK                             NIE     □

 1. Czy obecnie stara się Pan/Pani o mieszkanie z gminnego zasobu komunalnego?

TAK                             NIE     □

 1. Z ilu osób składa się Pana/Pani gospodarstwo domowe ?.

Dorośli …………….

Dzieci powyżej 18 roku życia ……       Razem liczba osób w gospodarstwie

Dzieci do 18 roku życia …..                  domowym …………..

 1. W jaki sposób zaspakaja Pan/Pani aktualnie swoje potrzeby mieszkaniowe ?.

Mieszkam u rodziców                 □

Wynajmuję mieszkanie              □Proszę opisać czy mieszkanie
                                                                          wynajmowane jest z zasobu
                                                                          komunalnego czy na rynku prywatnym

        …………………………………………………

       

        …………………………………………………

Inne                                                  □ Proszę opisać jakie…………………………..

                                                                     

        ………………………………………………………

 1. Czy byłby/byłaby Pan/Pani zainteresowany/a najmem mieszkania w ramach Programu Mieszkanie Plus, gdy zostanie oddane do użytkowania w Złocieńcu przy Al. Piastów?

            TAK                             NIE     □

 1. Czy jest Pan/Pani zainteresowany/a dojściem do własności, po wpłaceniu partycypacji w wysokości min. 10% kosztów budowy ?

TAK                □              NIE     □

 1. Jakie są ogólne miesięczne dochody netto wszystkich członków Pana/Pani gospodarstwa domowego ?.

Do 2.500 zł             □       3.501 do 5.000 zł          □

      2.501 do 3.500zł  □        Powyżej  5.000 zł□

 

 1. Główne źródło dochodów mojego gospodarstwa domowego to:

Renta/emerytura                                                

Prace dorywcze                                                    □

Umowa o pracę na czas określony                

Umowa o dzieło/umowa zlecenie                  

Własna działalność gospodarcza                     □

Umowa o pracę na czas nieokreślony                       □

Świadczenia socjalne                                          □

Inne (jakie?)                     □

 

 1. Jaką kwotę możecie Państwo wnieść w ramach partycypacji ?.

Do 20.000 zł                      □                 Do 50.000 zł                       □

Do 30.000 zł                      □                 Do 60.000 zł          □

Do 40.000 zł                      □         Do 70.000 zł          □

Powyżej 70.000 zł            □

 1. Maksymalna kwota, jaką jestem w stanie wydać miesięcznie na mieszkanie (sam wynajem mieszkania bez rachunków za media):

400 - 600 zł        □                      600 - 800 zł        □

800 - 1000 zł      □                      1000 - 1200 zł    □

Ponad 1200 zł      □   

                  

 1. Moja sytuacja majątkowa umożliwia wniesienie ewentualnej kaucji
  w wymiarze 3-miesięcznego czynszu przy podpisaniu umowy najmu:

TAK                             NIE     □

 1. Jaki metraż mieszkania interesuje Państwa najbardziej ?.

25 -30 m²                            □                61 -70 m²                 □

31 -40 m²                            □                71 – 80 m²               □

41- 50 m²                            □                ponad 81 m²           □

51- 60 m²                            □

 1. Jaka interesuje Panią/Pana liczba pokoi?

1 pokój - kawalerka         □              2 pokoje       □

3 pokoje                               □               4 pokoje      □

 

 1. Jaki jest preferowany przez Pana/Panią rozkład mieszkania?

Aneks kuchenny w pokoju dziennym □    

Kuchnia jako oddzielne pomieszczenie          □    

 1. W jakim wieku są osoby dorosłe (bez dzieci powyżej 18 roku życia) ?.

Kobieta:                                                                  Mężczyzna:

18 – 25 lat                           □      18 – 25 lat               □

26 – 35 lat                           □                25 – 35 lat               □

36 – 50 lat                           □                36 – 50 lat               □

powyżej 50 lat                   □                powyżej 50 lat       □

 1. Czy w Pana/Pani przypadku mieszkanie powinno być przystosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ruchowymi?

 

            TAK                             NIE     □

 1. Czy posiada Pan/Pani samochód lub zamierza Pan/Pani posiadać samochód?

            TAK                             NIE     □

 1. Powody, dla których chce Pan/Pani zmienić obecne mieszkanie i skorzystać z programu Mieszkanie Plus:

Pracuję w Złocieńcu ale mieszkam poza Złocieńcem                             

Przeprowadzam się z innego miasta                                                           

Zbyt mała powierzchnia obecnego mieszkania                                       

Długi okres oczekiwania na mieszkanie komunalne                              

Obecnie zajmowane mieszkanie wymaga generalnego remontu     

 

Budynek, w którym znajduje się mieszkanie jest przeznaczony do rozbiórki  

Opłaty za obecne mieszkanie są za wysokie                                               

Zmiana sytuacji życiowej (małżeństwo, urodzenie dziecka, itp.)   □

Nie odpowiada mi lokalizacja obecnego mieszkania                             

Brak zdolności kredytowej na własne mieszkanie                                    

 

Inne (jakie) ………………………………………………………………………………………………

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety, zostanie ona wykorzystana wyłącznie dla celów analizy przy tworzeniu projektu inwestycji SIM.


KLAUZULA INFORMACYJNA

dotycząca przetwarzania danych osobowych osób zainteresowanych wynajmem mieszkania
w systemie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej w gminie Złocieniec

Działając na podstawie art. 12 i art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „Rozporządzenie”), informujemy, że:

 1. Administratorem danych jest Gmina Złocieniec reprezentowana przez Burmistrza Złocieńca, z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu ul. Stary Rynek 3, 78-520 Złocieniec, tel.: 94 36 72 022, adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 2. Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Złocieńcu tel. 943672066 wew. 60 adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na adres korespondencyjny administratora.
 3. Pan/Pani dane będą przetwarzane na podstawie art. 6/1/a Rozporządzenia w celu przeprowadzenia i weryfikacją wyników ankiet związanych z analizą sytuacji mieszkaniowej na terenie gminy Złocieniec oraz udzielenia kompleksowej informacji na temat dostępności mieszkań w systemie Społecznej Inicjatywy Mieszkaniowej.
 4. Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania*, usunięcia, ograniczenia przetwarzania**, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 5. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 6. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem koniecznym do złożenia i uwzględnienia ankiety w systemie Społecznej Inicjatywie Mieszkańców a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie skutkowało odrzuceniem złożonej ankiety.
 7. Dane udostępnione przez Pana/Panią nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa – organy kontrolne, podmioty świadczące usługi w zakresie dostarczania korespondencji, sądy, podmioty kontrolujące działalność administratora.
 8. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.
 9. Administrator nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5 lat, licząc od 1 stycznia roku następującego po zakończeniu realizacji programu. Ponadto dane będą przechowywane zgodnie z przepisami o archiwizacji dokumentów, w tym rozporządzenia prezesa rady ministrów z dnia 18.01.2011 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej (Dz.U. z 2011 Nr. 14 Poz. 67).

* Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników.

** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.