logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

wtorek, 12 lipca 2022 18:19

Ważna informacja

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje

1.    Od 1 lipca 2022 r. można składać wnioski w formie ELEKTRONICZNEJ na:
- zasiłek rodzinny,
- fundusz alimentacyjny,

O wsparcie można wnioskować przy pomocy portalu empatia.mrpips.gov.pl. Logowanie odbywa się przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.
2.    Od 1 sierpnia 2022 r. można składać wnioski w formie PAPIEROWEJ na:
- zasiłek rodzinny,
- fundusz alimentacyjny.

Wnioski można złożyć w siedzibie MGOPS w Złocieńcu przy ul. Plac 650-lecia 1 pokój 216  w godzinach pracy od poniedziałku do piątku 7.00-15.00 lub wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 78-520  Złocieniec, ul. Plac 650-lecia 1

Wnioski papierowe złożone na okres 2022/2023 przed 01.08.2022 r. (decyduje data stempla pocztowego) zostaną pozostawione bez rozpatrzenia.