logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

piątek, 16 grudnia 2016 10:22

Karta Dużej Rodziny

Karta Dużej Rodziny przysługuje rodzinom z przynajmniej trójką dzieci, niezależnie od dochodu. Karta jest wydawana bezpłatnie, każdemu członkowi rodziny. Rodzice mogą korzystać z karty dożywotnio, dzieci – do 18 roku życia lub do ukończenia nauki, maksymalnie do osiągnięcia 25 lat.
Osoby niepełnosprawne otrzymują kartę na czas trwania orzeczenia o niepełnosprawności.

MASZ CO NAJMNIEJ TRÓJKĘ DZIECI
ZGŁOŚ SIĘ DO NAS

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
ul. Plac 650 Lecia 1, tel. 94 367 12 48 wew. 32

Wykaz zniżek zamieszczony jest na stronie internetowej:
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej
- www.mpips.gov.pl
- www.rodzina.gov.pl
- www.empatia.mpips.gov.pl