logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

wtorek, 17 października 2017 11:39

Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko ...

Informacja o wynikach naboru na urzędnicze stanowisko ds. obsługi
prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny i pomocy materialnej dla uczniów
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu

I. Aplikacje w terminie do dnia 15.09.2017r. złożyło czternaście osób.

II. Wstępne postępowanie kwalifikacyjne odbyło się 25.09.2017r., po dokonanej weryfikacji stwierdzono:
– trzy osoby spełniły wymagania niezbędne,
– jedenaście osób nie spełniło wymagań niezbędnych.

III. Właściwe postępowanie konkursowe odbyło się 06.10.2017r., do którego przystąpiły trzy osoby.

Kandydaci zakwalifikowani do właściwego postępowania konkursowego, podczas rozmowy kwalifikacyjnej reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy w zakresie zagadnień i przepisów związanych z pracą na wyżej wymienionym stanowisku.
Pani Karolina Gmyz wykazała się wyjątkowo szerokim zasobem wiedzy oraz znajomością zadań realizowanych na ww. stanowisku zdobywając największą ilość punktów.
W wyniku tajnego głosowania ustalono ostatecznie, że Pani Karolina Gmyz jest najlepszą kandydatką, a jej umiejętności i doświadczenie gwarantują właściwą realizację zadań na stanowisku ds. obsługi prac społecznie użytecznych, Karty Dużej Rodziny i pomocy materialnej dla uczniów w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu.
Na tym komisja zakończyła postępowanie w sprawie naboru.

Sporządził: Wanda Beker
Złocieniec, 09.10.2017r.