logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

czwartek, 09 listopada 2017 09:03

Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.

Zasady Konkursu są proste: jeżeli w latach 2016-2017 byłaś/byłeś przynajmniej przez miesiąc osobą bezrobotną, to opisz swoją historię pamiętnikiem lub stwórz blog poświęcony doświadczeniu bezrobocia. Objętość dokumentów nie jest z góry określona, ale prosimy o nie mniej niż kilkanaście stron czytelnego rękopisu lub wydruku komputerowego. Prześlij go pocztą lub jako link do bloga oraz dołącz kwestionariusz. Podpisane oświadczenie prześlij pocztą tradycyjną. Kwestionariusz oraz oświadczenie znajdziesz poniżej, albo otrzymasz od nas pocztą, jeśli zwrócisz się do nas z taką prośbą. Wyjaśnimy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na każde Twoje pytanie dotyczące konkursu zadane drogą mailową, telefonicznie (22 5649112) lub listownie.

Nie wiesz od czego zacząć? Opisz dokładnie swoją sytuację i położenie rodziny – twoje starania, reakcje otoczenia, perspektywy w czasie doświadczania bezrobocia. Zależy nam na szczerości. Gwarantujemy pełną anonimowość, także w przypadku publikacji pamiętnika. Nie przejmuj się brakiem umiejętności pisarskich – nas interesują autentyczne doświadczenie, przeżycia i podejmowane działania, by sytuację bezrobocia zmienić lub do niej się przystosować. Każda informacja będzie dla nas ważna. Z jednostkowych losów i indywidualnych problemów spróbujemy zbudować portret osób bez pracy. Wiedza o tym jest potrzebna instytucjom, na których pomoc liczą osoby bez pracy by mogły lepiej dostosować formy i rozmiary wsparcia dla ciebie oraz osób w podobnej sytuacji.

Prosimy o przesłanie pracy do dnia 31.12.2017 r.
na adres: Instytut Gospodarstwa Społecznego SGH, ul. Wiśniowa 41, 02-520 Warszawa,
lub na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przewidujemy następujące nagrody za najlepsze prace:

  • I nagroda – 5000 zł
  • II nagroda – 4000 zł
  • III nagroda – 3000 zł
  • oraz wyróżnienia po 1500 zł.

O ostatecznym podziale nagród zadecyduje powołane przez organizatorów Jury. Najciekawsze prace zostaną opublikowane w całości lub we fragmentach. Zastrzegamy sobie prawo do redakcji tekstów i ewentualnych skrótów. Autorzy mogą zastrzec swoje nazwiska do wiadomości organizatorów, a nadesłane prace opatrzyć godłem. Nadesłane prace nie będą zwracane, po zakończeniu konkursu zostaną zarchiwizowane.

ODEZWA KONKURSOWA - Odezwa.pdf  Odezwa.docx Odezwa.rtf

KWESTIONARIUSZ - kwestionariusz.pdf kwestionariusz.docx kwestionariusz.rtf

OŚWIADCZENIE - Oswiadczenie.pdf Oswiadczenie.docx Oswiadczenie.rtf 

Prof. Piotr Błędowski z zespołem badaczy z IGS SGH i we współpracy z Zakładem Badania Jakości Życia Instytutu Socjologii UMK kierowaną przez prof. Arkadiusza Karwackiego wygrali w ramach konkursu OPUS NCN grant pt. „Pamiętniki bezrobotnych. Doświadczenie bezrobocia i trajektorie wykluczenia z perspektywy polityki społecznej i socjologii”​.

Głównym elementem wygranego projektu jest ogólnopolski konkurs na pamiętniki osób bezrobotnych. Na ich podstawie uczeni przeprowadzą badania mające na celu analizę trajektorii bezrobocia w Polsce w latach 2016–2017. Sytuacja bezrobotnych będzie analizowana w​ czterech kontekstach:
(1) rodzinnym,
(2) społecznym,
(3) instytucjonalnym oraz
(4) politycznym.

Wybór tych kontekstów pozwoli na uzyskanie pełnego obrazu bezrobocia dzięki wykorzystaniu zarówno instrumentarium nauki o polityce publicznej, a zwłaszcza nauki o polityce społecznej, jak i socjologii. Ważną częścią projektu jest próba odpowiedzi na pytanie o nowe rozumienie bezrobocia i identyfikację jego nowych cech społecznych, które dawnej nie odgrywały istotnej roli w charakterystyce bezrobocia.

Grant badawczy nawiązuje do tradycji IGS-u i staje się symbolicznym powrotem do jego korzeni. Dla przypomnienia IGS utworzono w 1920 r., a jego pierwszym kierownikiem do 1941 r. był wybitny socjolog Ludwik Krzywicki.Ideą przewodnią powołania Instytutu było rozpoznanie problemów społecznych ówczesnej Polski oraz rozwój teorii i praktyki polityki społecznej. Jedną z metod badań rzeczywistości społecznej była analiza pamiętników. IGS wydał w 1933 r. „Pamiętniki bezrobotnych”, „Pamiętniki chłopów” (1935-1936) oraz „Pamiętniki emigrantów” (1939 r.). Pracownicy Instytutu wykorzystywali pamiętnikarstwo jako materiał socjologiczny - podstawę do realizacji wielu cennych analiz.

Rozmowa z prof. Piotrem Błędowskim​

Strona projektowa UMK