logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

zdjecie

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Od dnia 1 marca 2017 r. na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej realizowana jest kampania medialna „Wybieram pomoc”. Jej adresatami są:

  • Ofiary przemocy domowej: Z przekonania, że proszenie o pomoc nic nie daje. Z braku wiedzy na temat form przemocy domowej. Ze strachu przed sprawcą przemocy i pogorszeniem sytuacji w domu. Z braku wiary we własne siły.
  • Świadkowie przemocy domowej: Z obojętności. Z przekonania, że to co dzieje się za ścianą, nie jest problemem świadka. Z poczucia, że interwencja policji nic nie da. Z obawy przed konsekwencjami ze strony sprawcy zgłoszonej przemocy.
  • Sprawcy przemocy domowej: Ze złości. Z frustracji. Z braku umiejętności radzenia sobie z agresją. Z przekonania, że nikt się nie dowie. Z przekonania, że nie robi nic złego.

Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim, którzy pomogli mi w realizacji projektu a przede wszystkim uczniom klas gimnazjalnych za udział w projekcie „Gimnazjalisto spójrz inaczej”, który był realizowany w okresie listopad 2016 - marzec 2017w  Zespole Szkół w Złocieńcu przy ulicy Czwartaków 4 w Złocieńcu. Wszystkie zaplanowane działania zostały zrealizowane a podsumowaniem był apel szkolny w dniu 01.03.2017, który stanowił zwieńczenie naszej wspólnej pracy.

Koordynator Grażyna Buczek

Projekt socjalny „Gimnazjalisto, spójrz inaczej” obejmuje działania z zakresu profilaktyki uzależnień i promuje zdrowy styl życia. Realizowany jest w Zespole Szkół przy ul. Czwartaków 2 w Złocieńcu od listopada 2016r. Zakończenie projektu przewidziane jest w marcu 2017r.
W październiku 2016r. była przeprowadzona ankieta wśród uczniów gimnazjum, w której zapytano młodzież o ich kontakty ze środkami psychoaktywnymi, o stosunek do osób przyjmujących środki zmieniające świadomość oraz w jakich sytuacjach młodzież najczęściej sięga po narkotyki itp. Wyniki ankiety były wskazówką do opracowania planu działań profilaktycznych.

piątek, 20 stycznia 2017 08:07

Ogłoszenie - "Za życiem"

OGŁOSZENIE !!!

MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU

INFORMUJE, IŻ WNIOSKI O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA  "ZA ŻYCIEM"

ORAZ WSZELKIE INFORMACJE DOTYCZĄCE UPRAWNIEŃ DO WW. ŚWIADCZENIA

DOSTĘPNE SĄ W SEKCJI ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH POKÓJ NR 204