logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej dla osób odbierających świadczenia w kasie Ośrodka realizowana będzie w kasie PKO Bank Polski, 78-520 Złocieniec, Wolności 8

Osoby pobierające świadczenia w kasie mogą zmienić dyspozycję wypłaty świadczeń z kasy na rachunek bankowy założony w wybranym przez siebie banku. Wszystkie zmiany należy zgłaszać w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

 

Zasiłki celowe, okresowe i stałe      
10, 20 i 26 każdego miesiąca
Dodatki mieszkaniowe 10 każdego miesiąca
Fundusz alimentacyjny 15 i 30 każdego miesiąca
Świadczenia rodzinne        15 i 30 każdego miesiąca

 Wypłaty świadczeń realizowane są na konta bankowe oraz w kasie banku.

Terminy wypłat przypadające na dni wolne od pracy realizowane są w ostatni dzień roboczy przed upływem wyżej ustalonych terminów.