logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Administrator

Administrator

wtorek, 23 maja 2023 09:36

31 maja Światowy dzień bez tytoniu

palenie0

Dzień 31 maja ogłoszony przez Światową Organizację zdrowia WHO jako Światowy Dzień bez Tytoniu jest okazją do zwrócenia uwagi na problem zdrowotny - powszechność palenia papierosów oraz jego skutki zdrowotne.

Dym tytoniowy składa się z 4000 tys. związków chemicznych, w tym ponad 40 to substancje rakotwórcze, które w czasie palenia są wprowadzane do organizmu palacza a także osób przebywających w otoczeniu osoby palącej (zjawisko palenia biernego).

Papierosy - a właściwie zawarta w nich nikotyna - zostały uznane przez WHO za substancję psychoaktywną o działaniu narkotycznym, podobnie jak kokaina czy heroina, szybko prowadzącą do uzależnienia.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z udzielaniem pomocy.

poniedziałek, 15 maja 2023 17:18

15 maja Międzynarodowy Dzień Rodziny

Z tej okazji pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu wraz z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodziny w Drawsku Pomorskim promowali wartości rodzinne. Mieszkańcy Złocieńca dowiedzieli się w jaki sposób mogą zostać rodziną wspierającą,rodziną zastępczą oraz jak uzyskać wsparcie asystenta rodziny.W tych działaniach ogromną pomoc udzieli policjanci z Komisariatu Policji w Złocieńcu. Nie zabrakło atrakcji dla dzieci ,które nas odwiedziły z Prywatnego Przedszkola Stanisławy Rak-Lisowskiej oraz uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 w Złocieńcu. Dzieci z wielką chęcią wzięły udział w konkursach o tematyce rodziny.Nie zabrakło nagród ,słodyczy i radości.Wszyscy uczestnicy spotkania jednogłośnie potwierdzili, że RODZINA JEST NAJWAŻNIEJSZA!!!

piątek, 12 maja 2023 09:47

Dzień Rodziny

dzien rodziny

Z okazji Międzynarodowego Dnia Rodziny

na złocienieckim deptaku, w dniu 15 maja, w godzinach 10.00 – 12.00

pracownicy Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

będą udzielać informacji na temat form wsparcia rodziny.

Zapraszamy!

czwartek, 20 kwietnia 2023 09:09

Informator

informator1

czwartek, 02 marca 2023 10:19

Komunikat - zakup węgla

Komunikat dla osób uprawnionych do zakupu węgla
po cenach preferencyjnych w 2023 r.
z dnia 01 marca 2023 r.

Szanowni Mieszkańcy gminy Złocieniec i gminy Wierzchowo,
Burmistrz Złocieńca informuje, że gmina Złocieniec prowadzi sprzedaż węgla od podmiotu państwowego tj. Węglokoks SA Katowice w związku z realizacją ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (DzU z 2022 r. poz. 2236).
Gmina będzie dokonywać kolejnych zakupów węgla dopiero po sprzedaniu zapasów węgla oraz skompletowaniu zapotrzebowania na co najmniej 25 t węgla określonego gatunku.

wtorek, 28 lutego 2023 10:30

Ogłoszenie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
informuje, iż od dnia 1 marca 2023r.
przyjmuje wnioski o wypłatę refundacji podatku VAT
za dostarczone paliwa gazowe w 2023 r.
w godzinach 8.00-12.00 w pokoju nr 216., tel. 943671248 wewn. 38

Wniosek - plik docx
Wniosek - plik pdf
Klauzula RODO

piątek, 24 lutego 2023 19:46

OGŁOSZENIE

Społeczna Komisja Mieszkaniowa w gminie Złocieniec informuje, że zgodnie z § 13. 1. załącznikiem Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/281/2021 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Złocieniec w latach 2021-2026 oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2021 r. poz. 1453, poz. 5820, z 2022r. poz. 5372, poz. 6130), wniosek o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu lub najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec składa się do dnia 30 września każdego roku w Zakładzie Gospodarki Mieszkaniowej Spółka z o. o. w Złocieńcu, ul. Piaskowa 1 (pokój nr 2).

Wnioski złożone do 30 września danego roku będą podstawą do sporządzenia listy osób oczekujących na lokal mieszkalny na rok następny. Lista będzie sporządzona do dnia 30 listopada każdego roku.

W załączniku do pobrania - wniosek o zawarcie umowy najmu lub podnajmu lokalu lub najmu socjalnego lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy Złocieniec.

Wniosek - doc
Wniosek - pdf

piątek, 17 lutego 2023 07:15

Złóż wniosek o 500+ w mZUS

mzus b

wtorek, 31 stycznia 2023 10:21

Przypominany - wniosek na dodatek elekryczny

dod elektryczny

 

Przypominamy,iż z dniem 1 lutego 2023 r.

mija termin składania wniosków

na dodatek elektryczny

Strona 1 z 40