logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Administrator

Administrator

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że od dnia 1 września 2020 r. do 15 września 2020 roku można składać wnioski o przyznanie pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego na rok 2020/2021.
Pomoc materialna przysługuje:
· uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż niż do ukończenia 24 roku życia
· wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno- wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,

środa, 05 sierpnia 2020 06:42

Informacja "Dobry start"

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż
wypłata świadczenia "Dobry start"
nastąpi w dniu 06.08.2020r.

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego informuje o zmianach w zasadach przyznawania świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
• 900 zł to nowa kwota progu dochodowego na jednego członka rodziny.
• Po przekroczeniu progu, świadczenie będzie przysługiwać w wysokości pomniejszonej o kwotę przekroczenia kryterium (zasada „złotówka za złotówkę”). Jednakże minimalna kwota świadczeń z funduszu alimentacyjnego przysługująca z zastosowaniem mechanizmu „złotówka za złotówkę” nie może być mniejsza niż 100 zł.
Wprowadzone zmiany będą obowiązywały od nowego okresu zasiłkowego czyli od 1 października 2020r, a rokiem bazowym przy wyliczaniu kryterium dochodowego będzie rok 2019.
Aby uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego, należy złożyć wniosek na nowy okres rozliczeniowy, wraz z wymaganymi dokumentami od dnia 1 sierpnia 2020r.
Wszelkich niezbędnych informacji udzielają pracownicy Sekcji Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00 (tel. 943671248 wewn. 38).

 

czwartek, 30 lipca 2020 09:23

Nowa forma wypłaty — karta przedpłacona

Będzie wygodniej, bezpiecznie, szybko i bezpłatnie! Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu wprowadza dla klientów nowy system wypłaty świadczeń gotówkowych w formie karty przedpłaconej. Posiadacz karty przedpłaconej będzie miał możliwość wypłaty gotówki w punktach bankomatowych oraz płatności nią w sklepach Posiadacze pobiorą pieniądze w punktach bankomatowych Banku Pekao S.A. w Złocieńcu.

środa, 29 lipca 2020 07:01

Informacja "Dobry start"

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż
wypłata świadczenia "Dobry start"
nastąpi w dniu 31.07.2020r.

czwartek, 23 lipca 2020 09:40

Informacja "Dobry start"

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż
wypłata świadczenia "Dobry start"
nastąpi w dniu 24.07.2020r.

wtorek, 21 lipca 2020 09:43

Spotkanie na temat zdrowego żywienia

Kierownik MGOPS w Złocieńcu informuje, że dnia 17.07.2020r. odbyło się spotkanie w ramach działań towarzyszących będących elementem realizacji - Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 – Podprogram 2019 - na temat zdrowego żywienia, które było skierowane do odbiorców produktów żywnościowych w/w programu.

W spotkaniu udział wzięli: Przedstawicielka Oddziału Rejonowego PCK w Koszalinie - Pani Elwira Marczewska realizująca projekt działań towarzyszących, 15 odbiorców produktów żywnościowych, ponadto, na spotkaniu obecna była Pani Kierownik MGOPS w Złocieńcu oraz 5 pracowników Ośrodka.

poniedziałek, 20 lipca 2020 18:58

OGŁOSZENIE

W związku z epidemią COVID-19, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu wznawia przyjmowanie interesantów w sprawie skarg i wniosków w każdy czwartek w godzinach od 10:00 do 15:00 w wyznaczonym punkcie obsługi zlokalizowanym na II piętrze, przy wejściu do ośrodka.

poniedziałek, 20 lipca 2020 18:56

OGŁOSZENIE

W związku z epidemią COVID-19, w trosce o bezpieczeństwo klientów oraz pracowników, Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, iż od dnia 25.05.2020 r. do odwołania bezpośrednia obsługa interesantów będzie odbywała się w wyznaczonym punkcie obsługi zlokalizowanym na II piętrze przy wejściu do ośrodka. W punkcie tym będzie możliwość uzyskania niezbędnych informacji oraz dostępne będą wszystkie wnioski i formularze dotyczące działalności poszczególnych sekcji. Punkt przyjmuje również korespondencję od interesantów i potwierdza jej wpływ.

Zaleca się przesyłanie korespondencji:
- pocztą na adres MGOPS ul. Plac 650-lecia 1 78-520 Złocieniec
- poprzez platformę ePUAP adres: /mgops_zlocieniec/SkrytkaESP
- pocztą elektroniczną e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Przepraszamy za wszelkie utrudnienia!

wtorek, 14 lipca 2020 07:59

Ogłoszenie

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że wszystkie osoby objęte pomocą żywnościową, mogą być również objęte działaniami towarzyszącymi, które są elementem realizacji Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Jednym z działań towarzyszących jest prowadzenie warsztatów edukacyjno-dietetycznych dotyczących zdrowego żywienia,obejmujące współczesną piramidę żywienia ze szczególnym uwzględnieniem :

- składników pożywienia,ich roli i źródeł pochodzenia,
- przybliżenie pojęcia diety,
- chorób spowodowanych złym odżywianiem i możliwości zapobiegania chorobom,
- żywienia osób starszych w czasach pandemii.

W związku z powyższym MGOPS w Złocieńcu przy współudziale Polskiego Czerwonego Krzyża z Koszalina w dniu 17-07-2020r. o godz.10 w stołówce MGOPS w Złocieńcu przy ul.Piaskowej 4, organizuje spotkanie – warsztaty edukacyjne - na w/w tematy ,na które zapraszamy wszystkich zainteresowanych dotychczasowych odbiorców produktów żywnościowych.

Kierownik Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
Grażyna Buczek

Strona 1 z 25