logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Administrator

Administrator

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu

ogłasza nabór

na stanowisko młodszy opiekun w Ośrodku Pomocy Społecznej

 

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU
OGŁASZA NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE
ds. kadr i administracji
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu, ul. Plac 650-lecia 1

 

środa, 25 grudnia 2019 09:02

OGŁOSZENIE

Dnia 31.12.2019r.

Miejsko -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

będzie czynny w godzinach 7.00 - 13.00

piątek, 20 grudnia 2019 13:31

Szkolenie - "Pierwsza Pomoc"

Dnia 19.10.2019r odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych w Złocieńcu z zakresu ,,Pierwszej Pomocy”

czwartek, 12 grudnia 2019 09:41

Informacja "Dobry start"

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż

wypłata świadczenia "Dobry start"

nastąpi w dniu 13.12.2019r.

czwartek, 12 grudnia 2019 08:30

OGŁOSZENIE

Dnia 24.12.2019r. (Wigilia)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- czynny będzie w godzinach 7.00-12.00

Dnia 27.12.2019r. (piątek)

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
- będzie nieczynny.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z udzielaniem pomocy.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych

dla osób ubezwłasnowolnionych oraz rodziny wspierające.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem Ośrodka pokój 208

w czwartki godz.10.-15.00.

Kierownik MGOPS w Złocieńcu
Grażyna Buczek

czwartek, 21 listopada 2019 08:00

Informacja "Dobry start"

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż

wypłata świadczenia "Dobry start"

nastąpi w dniu 27.11.2019r.

czwartek, 21 listopada 2019 07:34

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Przypadający 21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego to szczególna sposobność do przekazania wszystkim pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu wyrazów uznania za profesjonalne zaangażowanie w służbę drugiemu człowiekowi.

Składam na Wasze ręce serdeczne gratulacje, życzenia oraz podziękowania dla wszystkich, którzy pracują na rzecz osób najbardziej potrzebujących pomocy. Nie jest łatwo być dzisiaj Pracownikiem Pomocy Społecznej, zwłaszcza, gdy oczekiwania wobec Was przerastają często możliwości.

Praca socjalna to wielka odpowiedzialność i ciężka praca, do której potrzeba niezwykłych ludzi. Wasze działania dla wielu osób stanowią niezbędne oparcie pozwalające przezwyciężyć niejeden trud ludzkiego życia.

Z okazji Waszego Święta, składam wszystkim Pracownikom Pomocy Społecznej w Złocieńcu serdeczne podziękowania i wyrazy uznania za wysiłek oraz poświęcenie w wypełnianiu tej bardzo ważnej roli społecznej na rzecz mieszkańców.

Życzę, aby każdy dzień Państwa pracy z podopiecznymi przyniósł Wam poczucie zadowolenia i satysfakcji oraz był inspiracją do coraz lepszej pracy na rzecz potrzebujących.

Z wyrazami szacunku
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
Grażyna Buczek