logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Administrator

Administrator

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że przystąpił do Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym.

Pomoc w ramach Programu udzielana jest osobom i rodzinom spełniającym kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej, których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej, tj.:

* 1 268 zł dla osoby samotnie gospodarującej
* 1 028 zł dla osoby w rodzinie),
na podstawie skierowania wystawionego przez Ośrodek Pomocy Społecznej.

piątek, 15 grudnia 2017 13:27

Życzenia

Zyczenia

czwartek, 14 grudnia 2017 19:55

Ogłoszenie o naborze

B U R M I S T R Z   Z Ł O C I E Ń C A
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS)
w Złocieńcu, plac 650-lecia 1.

piątek, 01 grudnia 2017 13:41

Zarządzenie nr 2/2017 MGOPS

Zarządzenie nr 2/ 2017 MGOPS Kierownika Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu z dnia 22.11.2017r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz aktywnej integracji i reintegracji zawodowej i społecznej w ramach realizacji projektu pn. ,,Druga szansa na przyszłość” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 7.1Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej, zawodowej; Umowa nr RPZP.07.01.00-32-K718/17-00 RPPK.08.01.00 realizowanego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Złocieńcu w okresie od 16 listopada 2017 r. do 31 grudnia 2020 r.

Informacja dot. zakończenia naboru

na stanowisko PSYCHOLOGA

Procedura naboru  została zakończona bez rozstrzygnięcia w związku brakiem ofert.

fundusze

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu
zaprasza
Osoby, które chciałyby uczestniczyć
w Projekcie „DRUGA SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”
- aktywizującego społecznie i zawodowo-

do pobierania i składania ankiet

w dniach od 16 do 24 listopada 2017 roku
w godzinach od 8.00- 15.00
ul. Plac 650 Lecia 1, II piętro, Pracownicy Socjalni
www.mgops.zlocieniec.pl

Informacji dotyczących planowanych działań udziela Barbara Głowacka - pokój 223 tel. 943671248
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

czwartek, 16 listopada 2017 08:13

Nabór na stanowisko psychologa

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
ogłasza nabór na stanowisko
PSYCHOLOGA

Forma zatrudnienia :
Umowa zlecenie w wymiarze 25 godzin miesięcznie w okresie od 1 grudnia 2017 do 31 grudnia 2018 roku.
Harmonogram zajęć będzie ustalony z wybranym oferentem. Przewidywane wynagrodzenie do 80 zł brutto za godzinę (1 godzina – 60 minut)

wtorek, 14 listopada 2017 08:59

Kampania "Białej wstążki"

MĘŻCZYŹNI PRZECIW PRZEMOCY — PRZYŁĄCZ SIĘ!

Biała wstążka jest symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

Czy wiesz, że:

  • 2 na 5 badanych kobiet zostały zgwałcone lub padły ofiarą innych form przemocy seksualnej. To może spotkać Twoją Dziewczynę, Żonę, Matkę lub Córkę!
  • Ponad 90% ofiar przemocy seksualnej to kobiety. W Polsce dochodzi do ujawniania jedynie około 8 % przestępstw seksualnych. Ponad 90 % sprawców pozostaje bezkarnych. Kobiety potrzebują Twojego wsparcia!
  • Rośnie liczba kobiet zabitych na tle przemocy domowej. Zabójstwa na tym tle to około 33% wszystkich zabójstw w Polsce. Od twojej reakcji na to, co się dzieje w domu obok, może zależeć życie!
  • Około 40% kobiet doświadcza molestowania seksualnego w miejscu pracy. Zareaguj!
  • Szacuje się, że ofiarami handlu ludźmi staje się rocznie co najmniej kilka tysięcy kobiet związanych z Polską!
piątek, 10 listopada 2017 09:26

Ogłoszenie

fundusze

Ogłoszenie!

Stowarzyszenie SEMAFOR w Złocieńcu

zaprasza na spotkanie informacyjne
w dniu 13 listopada 2017 roku o godzinie 16.00

Osoby niepracujące, które chciałyby podjąć aktywizację społeczną i zawodową
w Centrum Integracji Społecznej w Złocieńcu
w ramach Projektu „AKTYWNI TO MY” !”

miejsce spotkania: siedziba Stowarzyszenia przy ul. Drawskiej 13
kontakt telefoniczny 943724279 e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Konkurs na pamiętniki bezrobotnych

Dotknęło cię bezrobocie? Może nie jeden raz? Jak wpłynęło to na Twoje życie? Opowiedz nam o tym. Weź udział w konkursie Instytutu Gospodarstwa Społecznego SGH na „Pamiętniki bezrobotnych” i opisz swoje doświadczenia w formie pamiętnika lub bloga. Najciekawsze prace zostaną nagrodzone lub/i opublikowane.