logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Administrator

Administrator

czwartek, 22 października 2020 08:43

Ogłoszenie

W związku z epidemią COVID-19, Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że osoby starsze i samotne oraz przebywające w kwarantannie z terenu gminy Złocieniec mogą skorzystać z bezpłatnej pomocy w zakresie zakupu żywności, wykupu recept itp.

Kierownik poszukuje wolontariuszy do pomocy w ww. zakresie. Osoby chętne proszone są o kontakt z MGOPS Złocieniec.
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie – tel. 94 36 712 48 lub e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.koszyk

Ważne!
Pracownik socjalny każdorazowo będzie legitymował się dokumentem – legitymacją pracownika socjalnego opatrzonego pieczęcią wraz ze zdjęciem, natomiast wolontariusz – zaświadczeniem wystawionym przez MGOPS Złocieniec.

Formularz zgłoszeniowy

Klauzula informacyjna RODO

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodzin wspierających.

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zaprasza do współpracy osoby i rodziny zainteresowane wsparciem rodzin przeżywających trudności w wypełnianiu swoich funkcji opiekuńczo - wychowawczych.
Zostając rodziną wspierającą możesz podzielić się swoim doświadczeniem i wesprzeć inne rodziny. Zasady powoływania i współpracy rodziny wspierającej określają art. 29, 30, 31 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z udzielaniem pomocy.

czwartek, 22 października 2020 08:24

MGOPS poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych

dla osób ubezwłasnowolnionych oraz rodziny wspierające.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt z kierownikiem Ośrodka pokój 208

w czwartki godz.10.00-15.00.

Kierownik MGOPS w Złocieńcu
Grażyna Buczek

wtorek, 13 października 2020 11:41

Ogłoszenie

W związku z występującym zagrożeniem epidemicznym w gminie Złocieniec,
zgodnie z §24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 października 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów
w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 1758)
od dnia 12 października br. do odwołania
przyjmowanie interesantów przez Kierownika MGOPS Złocieniec
zostaje wstrzymane
(kontakt telefoniczny – sekretariat 94 36 71 248 w. 22).

Przewodniczący Zespołu Interdyscyplinarnego w gminie Złocieniec informuje, iż w dniu 7 października 2020r. odbyło się szkolenie dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego gminy Złocieniec pt. "Nakaz natychmiastowego opuszczenia mieszkania przez sprawcę przemocy – zmiany w przepisach ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie” finansowane przez pełnomocnika Burmistrza Złocieńca.

W szkoleniu uczestniczyli również pracownicy socjalni oraz asystenci rodziny Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

piątek, 09 października 2020 10:13

OGŁOSZENIE

Dnia 16.10.2020r.
STOŁÓWKA MGOPS
będzie nieczynna
obiady za dzień 16.10.2020r. będą wydawane
w dniu 15.10.2020r. w godz. 12.00-14.00

Za utrudnienia przepraszamy

piątek, 09 października 2020 07:49

OGŁOSZENIE

W dniu 24.12.2020 r.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

oraz Stołówka MGOPS

będą NIECZYNNE

Przepraszamy za utrudnienia!

wtorek, 06 października 2020 08:10

Spotkanie integracyjne "Razem możemy więcej"

Dnia 2.10.2020r w ramach projektu "Razem możemy więcej" odbyło się spotkanie integracyjne na Stadionie Miejskim w Złocieńcu. Rodziny uczestniczące w projekcie miały przygotowane wiele atrakcji: zamki dmuchane,gokarty,animacje/klown/ oraz stoisko z zimnymi i ciepłymi napojami, watą cukrową i popcornem. Ponadto był grill z kiełbaskami, kaszanką, kiszką ziemniaczaną.

Pogoda, humory dopisały, impreza się udała. Aktywność dzieci była niesamowita.

Dziękujemy Fundacji Green Europe za zorganizowanie spotkania, rodzinom za obecność i aktywne uczestnictwo w zabawie oraz Panu Burmistrzowi Krzysztofowi Zacharzewskiemu za nieeodpłatne udostępnienie stadionu.

Czekamy na kolejne działania. Do zobaczednia w sobotę na kolejnych warsztatach.

środa, 23 września 2020 11:53

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

Data publikacji nowej strony internetowej
2018-05-15

Status pod względem zgodności

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej. Treści niedostępne: • Fragmenty tekstu są przedstawione w formie grafiki
• Część dokumentów nie ma odpowiedniej struktury (nagłówki, formatowanie)
• Brak konsekwencji nawigacyjnej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-18. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 9436 71248. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich www.rpo.gov.pl.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołobrzegu mieści się przy ul. Plac 650 Lecia, 78-520 Złocieniec. Sekretariat znajduje się na drugim piętrze w pokoju nr 202. Budynek posiada windę. Dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się istnieje możliwość skorzystania z windy. Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na piętrze budynku. Przed budynkiem wyznaczone są 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych lub słabowidzących. Nie ma również pętli indukcyjnych. W budynku nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

wtorek, 06 października 2020 08:23

Informacja "Dobry start"

Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i Funduszu Alimentacyjnego
informuje, iż
wypłata świadczenia "Dobry start"
nastąpi w dniu 9.10.2020r.