logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

Administrator

Administrator

wtorek, 29 czerwca 2021 09:21

Informacja - Dodatki mieszkaniowe

W związku ze zmianą ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. 2019 r. poz. 2133) od 1 lipca 2021 roku obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz nowy wzór deklaracji o wysokości dochodów.
Wprowadzenie nowych wzorów pociąga za sobą obowiązek zwrócenia uwagi przez wnioskodawców oraz zarządców budynków, którzy potwierdzają informacje zawarte w pkt. 2-5 oraz 7-9 wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, aby od dnia 1 lipca 2021 roku o potwierdzenie było dokonane na poprawnym, nowym wniosku.
Bardzo istotną zmianą jest również miesiąc potwierdzania wysokości ponoszonych wydatków związanych z zajmowanym lokalem. Dotychczas był to miesiąc, w którym był składany wniosek. Od dnia 1 lipca 2021 roku potwierdzamy wydatki z miesiąca poprzedzającego dzień złożenia wniosku.
Dla wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego składanych w lipcu 2021 roku zarządca potwierdza wydatki na lokal mieszkalny poniesione w miesiącu czerwcu 2021 roku.
Od 1 lipca dodatek mieszkaniowy przysługuje osobom, jeżeli w okresie 3 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku o jego przyznanie średni miesięczny dochód przypadający na jednego członka gospodarstwa domowego wnioskodawcy nie przekroczył w gospodarstwie:
1) jednoosobowym – 40%
2) wieloosobowym – 30%
przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej, obowiązującego w dniu złożenia wniosku. Obecnie jest to kwota 5.167,47 zł.
Za dochód od 1 lipca 2021 r. uważa się dochód w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
Nowe wzory wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracja o dochodach są do pobrania w MGOPS w Złocieńcu lub na stronie internetowej www.mgops.zlocieniec.pl w zakładce Formy pomocy - Dodatki mieszkaniowe

wtorek, 22 czerwca 2021 08:18

Ogłoszenie

Skan 20210618

wtorek, 22 czerwca 2021 18:10

Dobry start - zmiana

W związku z Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start” (Dz. U. z 2021r. 1092) Kierownik MGOPS w Złocieńcu informuje, iż od 1 lipca 2021r. realizacją programu „Dobry Start” będzie się zajmował Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Składanie wniosków będzie odbywać się tylko w formie elektronicznej poprzez: Portal informacyjno – usługowy Emp@tia, bankowość elektroniczną i portal PUE ZUS
Wnioski należy składać od dnia 01 lipca 2021r. do dnia 30 listopada 2021r.
Zgodnie z §13 rozporządzenia osobie składającej wniosek i załączniki do wniosku która nie posiada profilu informacyjnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, profil ten zakłada Zakład. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, na podstawie porozumienia, może zapewnić dostęp do środków technicznych umożliwiających złożenie wniosku i załączników do wniosku o ustalenie prawa do świadczenia dobry start oraz zapewnić pomoc przy wnoszeniu tych dokumentów w miejscu innym niż siedziba, oddział lub wyznaczona jednostka organizacyjna Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

czwartek, 17 czerwca 2021 10:34

Ogłoszenie

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 14/2021 Kierownika MGOPS Złocieniec 
z dnia 16.06.2021 r.,

w dniach kiedy temperatura w pomieszczeniach MGOPS Złocieniec przekroczy 30ºC,
ośrodek będzie czynny w godzinach 7.00-13.00

Informacja o skróceniu dnia pracy będzie przekazywana
w danym dniu roboczym o godzinie 12.00

Przepraszamy za utrudnienia.   

czwartek, 27 maja 2021 14:28

Życzenia z okazji dnia samorządowca

życzenia

program

Oddział Rejonowy PCK w Koszalinie w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2020 będzie realizował działania towarzyszące, które mają na celu wzmacnianie samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego:

wtorek, 20 kwietnia 2021 10:12

Europejski tydzień szczepień

szczepienia

wtorek, 13 kwietnia 2021 11:13

Zaprzestanie wydawania skierowań

Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu na podstawie informacji nadesłanej w dniu 12.04.2021r. przez Polski Czerwony Krzyż w Koszalinie, informuje o zaprzestaniu wystawiania skierowań na produkty żywnościowe w zakresie Programu Operacyjnego Pomocy Żywnościowej 2014-2020 Podprogram 2020 r.
Sytuacja ta została spowodowana przyjęciem przez PCK w Koszalinie deklarowanej liczby osób do w/w Programu Operacyjnego.
Ponadto nadmieniamy,że wszystkie osoby,które dotychczas w części zrealizowały skierowania na w/w produkty żywnościowe - uzyskają pełen limit przysługujących produktów.
Odbiór tych produktów odbywać się będzie po uprzednim uzgodnieniu z PCK Koszalin.

piątek, 26 marca 2021 14:21

Informacja - Stołówka

Uprzejmie informujemy,

że STOŁÓWKA Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu,

dnia 2 kwietnia 2021r. (piątek) będzie czynna od 10.00 do godz. 12.00

Za utrudnienia przepraszamy.

piątek, 26 marca 2021 14:20

Informacja

Uprzejmie informujemy, że Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu

dnia 2 kwietnia 2021r. (piątek)

będzie czynny od godz. 7.00 do godz. 12.00

Za utrudnienia przepraszamy.