logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

czwartek, 14 grudnia 2017 19:55

Ogłoszenie o naborze

Napisane przez

B U R M I S T R Z   Z Ł O C I E Ń C A
ogłasza nabór na kierownicze stanowisko urzędnicze
kierownika Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (MGOPS)
w Złocieńcu, plac 650-lecia 1.