logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

czwartek, 03 stycznia 2019 14:18

Ogłoszenie - Usługi specjalistyczne - fizjoterapeutyczne

Napisane przez

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
zaprasza do

złożenia ofert na usługi specjalistyczne - fizjoterapeutyczne

dla jednej osoby dorosłej z terenu gminy Złocieniec, w ilości od dwóch do trzech godzin
w tygodniu, od poniedziałku do piątku.

Wykonywanie usług opiekuńczych specjalistycznych - fizjoterapeutycznych przewidziane jest od 1 lutego 2019 r.
W ramach oferty wymaga się:
1. podania kwalifikacji osoby prowadzącej rehabilitację,
2. podanie planu rehabilitacji,
3. podanie kalkulacji cenowej (stawkę godzinową).
Przy wyborze oferty będzie brane pod uwagę spełnienie przez oferenta wszystkich warunków wymaganych.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ul. Plac 650 - lecia 1 osobiście lub przesłać na adres Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ul. Plac 650-lecia 1 78-520 Złocieniec w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na usługi specjalistyczne - fizjoterapeutyczne” do dnia 18 stycznia 2019 r. lub na adres mgops-zlocieniec@wp.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.