logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

czwartek, 03 stycznia 2019 14:20

Informacja - Karta Dużej Rodziny

Napisane przez

Wraz z początkiem 2019 roku wszedł w życie przepis dający możliwość przyznania Karty Dużej Rodziny tym rodzicom, którzy mają lub mieli na utrzymaniu łącznie, co najmniej troje dzieci – bez względu na ich wiek w chwili składania wniosku.
Nowy wzór wniosku oraz oświadczeń można pobrać ze strony:
mgops.zlocieniec.pl zakładka: Formy pomocy-druki - Karta Dużej Rodziny, oraz ze stronie internetowej: Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej - www.gov.pl/web/rodzina/wniosek-o-przyznanie-karty-dużej-rodziny-lub-wydanie-duplikatu

Pełną informację na temat zasad przyznawania i wydawania KDR można uzyskać w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu piętro II pokój nr 201, tel. 94 36712 48 , 94 36727 67 wew.32