logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

piątek, 25 stycznia 2019 10:55

OGŁOSZENIE - bezpłatna infolinia

Napisane przez

W związku z okresem zimowym od dnia 1 listopada 2018r. jest oddana do dyspozycji wszystkich osób potrzebujących całodobowa, bezpłatna infolinia o numerze 800-170-010 oraz z telefonu komórkowego 696-031-168.

W okresie zimowym często zagrożone jest zdrowie i życie.

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu apeluje do mieszkańców gminy Złocieniec o szczególną wrażliwość i troskę o tych, którzy nie są w stanie samodzielnie zapewnić sobie odpowiednich warunków do przetrwania okresu zimowego.
Szczególnej uwagi z naszej strony wymagają osoby starsze, samotne, niepełnosprawne, bezdomne.

Proszę o informowanie o w/w sytuacjach pracowników socjalnych w Miejsko – Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu przy ul. Plac 650-lecia 1 – od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00-15:00, telefon 94 36 71 248 i 94 36 72 767.

Osoby potrzebujące pomocy prosimy o zgłaszanie się do naszej instytucji.

Kierownik MGOPS w Złocieńcu
Grażyna Buczek