logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

piątek, 25 stycznia 2019 13:46

Nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym

Napisane przez

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że trwa nabór osób chętnych do udziału w programie korekcyjno – edukacyjnym organizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Drawsku Pomorskim.

Program adresowany jest do osób, które stosują przemoc nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy albo nad małoletnimi lub osobą nieporadną ze względu na jej stan psychiczny lub fizyczny. Skierowany jest również do osób, które w związku ze stosowaniem przemocy w rodzinie zostały zobowiązane przez sąd do uczestnictwa w programie, osób skazanych za czyny związane ze stosowaniem przemocy w rodzinie, którym sąd warunkowo zawiesił wykonanie kary, osób będących sprawcami przemocy w rodzinie, które uczestniczą w terapii uzależnienia od alkoholu lub narkotyków.

Naczelnym celem działań korekcyjno – edukacyjnych jest zmiana zachowań i postaw osób stosujących przemoc w rodzinie i zwiększenie zdolności do samokontroli agresywnych zachowań.

Zainteresowane osoby mogą zgłaszać chęć udziału w programie za pośrednictwem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ul. Plac 650-lecia 1, tel. 94 36 71 248 u pracownika socjalnego danego rejonu.