logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

poniedziałek, 04 marca 2019 10:25

Ogłoszenie - Usługi specjalistyczne - fizjoterapeutyczne

Napisane przez

Kierownik Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
zaprasza do

złożenia ofert na usługi specjalistyczne - fizjoterapeutyczne

dla jednej osoby dorosłej z terenu gminy Złocieniec, w ilości od dwóch do trzech godzin
w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
Wykonywanie usług opiekuńczych specjalistycznych - fizjoterapeutycznych
przewidziane jest od 1 kwietnia 2019 r.

W ramach oferty wymaga się:
1. podania kwalifikacji osoby prowadzącej rehabilitację,
2. podanie planu rehabilitacji,
3. podanie kalkulacji cenowej (stawkę godzinową).
Przy wyborze oferty będzie brane pod uwagę spełnienie przez oferenta wszystkich warunków wymaganych.

Ofertę i wszystkie wymagane dokumenty należy złożyć w siedzibie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ul. Plac 650 - lecia 1 osobiście lub przesłać na adres Miejsko- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ul. Plac 650-lecia 1 78-520 Złocieniec w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta na usługi specjalistyczne - fizjoterapeutyczne” do dnia 29 marca 2019 r. lub na adres mgops-zlocieniec@wp.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu zastrzega sobie prawo do skontaktowania się jedynie z wybranymi oferentami.