logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

piątek, 07 czerwca 2019 12:12

Informacja o składaniu wniosków

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu – Sekcja Świadczeń Rodzinnych, Świadczeń Wychowawczych i funduszu Alimentacyjnego informuje, iż wnioski na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenie „Dobry start” na nowy okres świadczeniowy 2019/2020 oraz wnioski na świadczenia wychowawcze na nowy okres świadczeniowy 2019/2021 można składać:
- drogą elektroniczną od 1 lipca 2019r.
- drogą papierową od 1 sierpnia 2019r.
Druki wniosków będą dostępne w pokoju 216.
Od 1 lipca ulegają zmianie przepisy ustalające prawo do świadczenia wychowawczego oraz wzrośnie próg dochodowy uprawniający do świadczeń z funduszu alimentacyjnego i będzie wynosił 800 zł.