logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

wtorek, 19 lipca 2022 11:40

Pomoc żywnościowa

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że od dnia 20-07-2022r. rozpoczyna wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 Podprogram 2021.

Cel Programu to udzielenie wsparcia osobom doświadczającym trudności życiowe. Pomoc mogą otrzymywać osoby/rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej i uzyskujące dochód netto, który nie przekracza odpowiednio:
- 1707,20 zł netto w przypadku osoby samotnie gospodarującej, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 776,00 zł).
- 1320,00 zł netto w przypadku osoby w rodzinie, czyli dochód nieprzekraczający 220% kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej (tj. 600,00 zł).

Z w/w pomocy skorzystać mogą również obywatele Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dostępne produkty w magazynie to:

- groszek z marchewką
- koncentrat pomidorowy
- powidła śliwkowe
- makaron jajeczny
- mleko uht
- szynka drobiowa
- szynka wieprzowa
- filet z makreli

Osoby zakwalifikowane do odbioru żywności będą mogły odebrać żywność w siedzibie Polskiego Czerwonego Krzyża w Koszalinie ul. Grunwaldzka 20 we własnym zakresie, tj. własnym środkiem transportu.

W związku z tym, że liczba osób, które mogą być obsłużone w jednym dniu jest ograniczona, prosimy przed wyjazdem po odbiór żywności o kontakt z PCK Koszalin w celu rejestracji. Rejestrowanie do odbioru żywności osób posiadających skierowania odbywać się będzie od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00-do 15.00 pod numerem telefonu: 94 342 50 33, 502 312 277.

Skierowania można pobierać w siedzibie MGOPS Złocieniec oraz na stronie internetowej: mgops.zlocieniec.pl - SKIEROWANIE- załącznik nr 5 , SKIEROWANIE- załącznik nr 5.1, SKIEROWANIE- załącznik nr 5 UA

Kontakt - PCK w Koszalinie tel. 94 342 50 33, 502 312 277, MGOPS Złocieniec 94 36 71 248 wew. 29

Z poważaniem,
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
Grażyna Buczek