logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

czwartek, 13 czerwca 2024 08:40

Pomoc żywnościowa w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje, że od dnia 24-06-2024r. rozpoczyna wydawanie skierowań do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021-2027 Podprogram 2023, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

Grupy osób najbardziej potrzebujących, do których będzie skierowana pomoc żywnościowa:
- osoby z niepełnosprawnościami,
- osoby bezdomne,
- obywatele państw trzecich,
- osoby obcego pochodzenia i należące do mniejszości (w tym społeczności marginalizowanych, jak Romowie);
- pozostałe grupy odbiorców spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej.
 

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027.
 
Nowe kryteria stanowią 265% kryterium ustawowego uprawniającego do świadczeń
w pomocy społecznej i wynoszą odpowiednio:

• 2 056,40 zł dla osoby samotnie gospodarującej
• 1 590,00 zł dla osoby w rodzinie.

Kwalifikacja do uczestnictwa w Programie odbywać się będzie we współpracy z Ośrodkami Pomocy Społecznej w gminach.

Skierowania można będzie pobierać w siedzibie MGOPS Złocieniec ( w godz. od 9:00 do 12 :00) oraz na stronie internetowej: mgops.zlocieniec.pl

Kontakt – Caritas Diecezji Koszalińsko – Kołobrzeskiej tel. 728 402 966, 539 677 766
MGOPS Złocieniec 94 36 71 248 wew. 29 ( pokój 203)

Z poważaniem,
Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu
Grażyna Buczek

 

Do pobrania - Wzór skierowania - pdf - wersja polska

Do pobrania - Wzór skierowania - docx - wersja polska

Do pobrania - Wzór skierowania - pdf - wersja ukraińska

Do pobrania - Wzór skierowania - docx - wersja ukraińska