logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

piątek, 23 czerwca 2017 12:23

OGŁOSZENIE

Napisane przez

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ZŁOCIEŃCU

I N F O R M U J E

że od dnia 3 lipca 2017r. w siedzibie ośrodka pokój nr 202
wydawane będą skierowania do otrzymania pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020.

Akcja prowadzona przez CARITAS p.w. Wniebowzięcia N.M. Panny

Żywność wydawana będzie w siedzibie CARITAS
78-520 Złocieniec, ul. Boh. Warszawy 25

Załączniki do pobrania:

Załącznik nr 5 - program żywność
Załącznik nr 6- 1 pr. żywnośc 2017