logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

środa, 05 lipca 2017 07:51

Komunikat w sprawie przyjmowania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018 wer. popr.

Napisane przez

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej W Złocieńcu
informuje, że

od dnia 1 sierpnia 2017 r. można składać wnioski na:
- świadczenie wychowawcze (500+),
- fundusz alimentacyjny.
zasiłek rodzinny,
- specjalny zasiłek opiekuńczy

Druki wniosków można pobierać:
1. Strony internetowe:

• Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu (http://mgops.zlocieniec.pl)
• Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mrpips.gov.pl)

2. Siedziba Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu ul. Plac 650-lecia 1- w oznakowanych pokojach.

Wnioski można składać w siedzibie MGOPS przy ul. Plac 650- lecia 1, za pośrednictwem Poczty Polskiej oraz przez internet.

E-wniosek o świadczenia będzie można złożyć za pomocą portalu empatia.mrpips.gov.pl, PUE ZUS, ePUAP oraz bankowości elektronicznej.

Wnioski złożone przed dniem 01.08.2017 r. (decyduje data stempla) zostaną pozostawione bez rozpatrzenia