logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

środa, 28 lutego 2018 15:37

Informacja o wynikach naboru ...

Napisane przez

 Informacja o wynikach naboru
na urzędnicze stanowisko ds. świadczeń pomocy społecznej w Sekcji świadczeń
w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu

I. Aplikacje w terminie do dnia 15.02.2018r. złożyło jedenaście osób.

II. Wstępne postępowanie kwalifikacyjne odbyło się 19.02.2018r, po dokonanej weryfikacji stwierdzono:
- siedem osób spełniło wymagania niezbędne,
- cztery osoby nie spełniły wymagań niezbędnych. (nikt nie wniósł sprzeciwu)

III. Właściwe postępowanie konkursowe odbyło się 27.02.2018r., do którego zakwalifikowało się siedem osób, z czego sześć przystąpiło do dalszego postępowania konkursowego, jedna osoba się nie wstawiła.

Komisja uzgodniła metodę i technikę naboru tj. dokonała ustalenia zestawu pytań z zakresu zagadnień i przepisów, wymaganych od kandydatów i podanych ogłoszeniu o naborze, uwzględniając autoprezentację.
Kandydaci zakwalifikowani do właściwego postępowania konkursowego, podczas rozmowy kwalifikacyjnej reprezentowali bardzo wysoki poziom wiedzy w zakresie zagadnień i przepisów związanych z pracą na wyżej wymienionym stanowisku.
Kandydaci w autoprezentacji przedstawiali posiadane dodatkowe kwalifikacje i umiejętności. Ponadto wszystkie osoby zakwalifikowane do właściwego postępowania konkursowego wykazały się komunikatywnością, wysoką kulturą osobistą i silną motywacją do podjęcia pracy.
W wyniku tajnego głosowania największą liczę punktów otrzymały dwie osoby – po 176 punktów. Obie kandydatki wykazały się wyjątkowo szerokim zasobem wiedzy oraz znajomością zadań realizowanych na stanowisku na który ogłoszono nabór zdobywając równą, największą ilość punktów.

IV . Z uwagi na brak rozstrzygnięcia podjęto decyzję o II turze właściwego postepowania konkursowego.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło 28.02.2018r. Do II tury postępowania konkursowego przystąpiły obie kandydatki. Metoda i technika naboru pozostała niezmieniona.

Po przeprowadzeniu tajnego głosowania, różnicą 1 punktu wygrała Pani Katarzyna Muras zam. Złocieniec.
Uznano, że kandydatura Pani Muras najwyżej ocenionej przez komisję odpowiada stawianym wymaganiom a uzyskane odpowiedzi na zadawane pytania i przedstawiona autoprezentacja wskazują na znajomość zagadnień objętych zakresem obowiązków i zadań na stanowisku ds. świadczeń pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

Na tym komisja zakończyła postępowanie w sprawie naboru na stanowisko ds. świadczeń pomocy społecznej w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Złocieńcu.

 

Sporządził: Wanda Beker
Złocieniec, 28.02.2018r