logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

czwartek, 18 lutego 2016 13:16

Złotówka za złotówkę

Napisane przez

W dniu 3 lipca 2015 roku Prezydent Bronisław Komorowski podpisał stawę „złotówka za złotówkę”, zgodnie z którą rodziny, które przekroczą próg dochodowy, nie stracą prawa do świadczeń rodzinnych, lecz będą je otrzymywać pomniejszone o kwotę, o jaką przekroczyły kryterium.

W przypadku osiągnięcia dochodu wyższego niż przyjęty próg (674 zł na osobę w rodzinie lub 764 zł dla rodzin z niepełnosprawnym dzieckiem) o 1 zł, łączna kwota świadczeń przysługujących rodzinie będzie pomniejszana o 1 zł.

W ustawie wyznaczona została również kwota minimalnego świadczenia, która może być wypłacona i wynosi ona 20 zł.

Zmiany obejmą także rodziny, które aktualnie nie mają prawa do świadczeń z powodu przekroczenia progu dochodowego. Wystarczy, że ponownie wystąpią z wnioskiem o przyznanie wsparcia.

Nowelizacja weszła w życie od 1 stycznia 2016 roku i dotyczy zasiłku rodzinnego oraz dodatków do niego:

  • z tytułu urodzenia dziecka,
  • samotnej opieki nad dzieckiem,
  • korzystania z urlopu wychowawczego,
  • wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej,
  • kształcenia i rehabilitacji niepełnosprawnego dziecka,
  • rozpoczęcia roku szkolnego,
  • nauki dziecka poza miejscem zamieszkania.