logo1

MIEJSKO - GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W ZŁOCIEŃCU

logo bip

Informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2
znajdują się na stronie internetowej
http://wsse.szczecin.pl

Ponadto informujemy, że uruchomiono infolinię
Narodowego Funduszu Zdrowia dotyczącą koronawirusa SARS-CoV-2, 
czynną przez całą dobę, 7 dni w tygodniu - pod numerem 800 190 590.

Infolinia ma charakter edukacyjno - informacyjny.

wtorek, 14 września 2021 15:00

Komunikat

Napisane przez

Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Złocieńcu informuje o możliwości korzystania przez dzieci i młodzież z gorącego posiłku w przedszkolach, w szkołach podstawowych oraz w szkołach ponadpodstawowych.
Obowiązuje kryterium dochodowe do 150% kryterium, o którym mowa w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z Uchwałą nr XXXVI/289/2021 Rady Miejskiej w Złocieńcu z dnia 29 kwietnia 2021 r. Osoby zainteresowane tą formą wsparcia mogą skontaktować się telefonicznie z pracownikiem socjalnym pod nr telefonu: 943671248 od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00-15.00.

Uchwała Nr XXXVI/289/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.